Alytaus rajono VVG dalyvauja teritorinio bendradarbiavimo projekte „Žydinti Lietuva“

Projekto „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose“ mokymai
2020 spalio 5
Projekto ,, Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose‘‘ mokymai Nemunaičio seniūnijoje
2020 spalio 9

Alytaus rajono VVG dalyvauja teritorinio bendradarbiavimo projekte „Žydinti Lietuva“

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės teritorinio bendradarbiavimo  projektas „Žydinti Lietuva“ Nr. 44TT-KK-20-1-01762-PR001 parengtas kartu su 9 VVG. Šiame projekte dalyvauja ir Alytaus rajono VVG.

Projektas parengtas  ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie ŽŪM  pateiktas pavasarinio karantino metu, o jo įgyvendinimas prasideda skelbiant rudens karantiną.

2020 m. spalio 5 d. Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės pirmininkė Janina Augustinavičienė  pasirašė teritorinio bendradarbiavimo projekto paramos sutartį, o spalio 31 d.  buvo pateiktas avansinis mokėjimo prašymas (gavus avansą, reiks per 2 mėn. pateikti 1 MP).

COVID-19 virusas koreguoja projekto partnerių planus, todėl pirmasis partnerių susitikimas įvyko 2020 m. lapkričio 10 d. nuotoliniu būdu.

Susitikimo metu aptarėme projekto koordinavimo grupės pasitarimus kiekvienoje VVG teritorijoje,  projekto įgyvendinimo grafiką ir jo eigą.

9 projekto partneriai: Kaišiadorių, Alytaus,  Kauno, Prienų, Raseinių, Kėdainių, Širvintų, Jonavos  ir Elektrėnų VVG bendrai projektui įgyvendinti  gavo 98381 Eur paramos sumą, t. y.  95 proc. paramos lėšų.

Bendras 5 proc. partnerių įnašas – 5178,00 Eur. Kiekvienas partneris  atskirtai prie projekto turės prisidėti iki  575,33 Eur.

Projekto metu bus išanalizuota, kaip nepatrauklias vietoves paversti patraukliomis, žinomomis, kad jos džiugintų  vietos gyventojų ir kaimo/miestelio svečių ar turistų akį, skatintų šias gražias vietoves rinktis nuolatiniam gyvenimui. Bendrų renginių, diskusijų metu bus aptariama puošybos vizualizacija,  elementų išskirtinumas ir dermė, o praktinių dirbtuvių procese įgyvendinsime  idėjas.  Akivaizdu, jog šiuo projektu  prisidedama prie aplinkos išsaugojimo ir tvarios plėtros kaimo vietovėse. Projekto idėja ir pamatinis tikslas – sukurti ir išlaikyti geresnę, gražesnę ir įvairesnę kaimo vietovių aplinką, kuri skatintų turistų lankomumą, suteiktų gyvybingumą ir estetinį patrauklumą.

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija