Alytaus rajono VVG narių visuotinis ataskaitinis susirinkima

Projektas „Bendradarbiavimo paieškos: Lietuva – Vokietija“ Nr. 44TT-KA-17-2-03777-PR001
2018 gegužės 1
Seminaras „54+ . Iššūkiai ir galimybės“
2018 gegužės 8

Alytaus rajono VVG narių visuotinis ataskaitinis susirinkima

Š.m. balandžio 26 d. Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje įvyko Alytaus rajono VVG narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas. Nariams buvo pateikta  2017 m. pirmininko veiklos ataskaita, finansinė atskaitomybė, revizoriaus ataskaita. Taip pat buvo kalbama apie strategijos „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategijos  2015 – 2020 metams“  įgyvendinimą šiuo metu, įvykdytus ir vykdomus kvietimus.

Sujungus Alytaus ir Birštono teritorijas – lėšos buvo sujungtos ir iš bendros paramos sumos išskaičiuoti kiekvienai teritorijai tenkantys procentai. Tai  padaryta todėl, kad  Birštono VVG reikalavo aiškumo pačioje pradžioje. Skaidrėje pagal galimus projektus yra suskaičiuota, kad jeigu taip būtų Birštono teritorijai vietos paramos suma būtų 557 tūkstančiai Eur, kurie tikrai viršys  18,62 proc. –  Birštono teritorijai tenkantį  procentą.  Vadinasi jeigu birštoniečiai bus aktyvesni, tai natūraliai jie paramos gaus dar daugiau negu yra preliminariai paskaičiuota.  Birštoniečiams tikrai nereikėtų baimintis, nes jau dabar natūraliai gaunasi, kad iš  18,62 proc. Birštono administravimo ir mokymo krepšelio lėšų Birštonui skiriama daugiau negu minėtas procentas. Visa tai vyksta  kaip minėjau natūraliai, nes paramos lėšos teka ten kur aktyvesni žmonės.

 Bendrinė informacija apie strategijos lėšas: