Alytaus rajono VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo naujienos

Teritorinio bendradarbiavimo projekto „Dzūkijos piliakalnių kelias“ edukacijų savaitė Alytaus rajono ir Trakų krašto VVG Teritorijose
2019 balandžio 8
Socialinio verslo forumas 2019
2019 balandžio 12

Alytaus rajono VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo naujienos

 Alytaus rajono vietos veiklos grupė įgyvendina vietos plėtros strategija „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS). Vietos projektams įgyvendinti  iki 2023 m. rugpjūčio pabaigos skirta  beveik 2 mln 665  tūkst. Eur.

Nuo VPS įgyvendinimo pradžios VVG yra paskelbusi  13 kvietimų teikti vietos projektus.  Pareiškėjai iki šiol nebuvo aktyvūs ir  kvietimų metu gauta  tik 16 projektų. Šiuo metu  galioja  Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas  Nr. 12 ir Nr. 13.

Pasikeitus vietos projektų administravimo taisyklėms  nuo 2019 metų pradžios vietos projektų vertinimas pavestas VVG. Iki 2019 m.  balandžio 10 d.  įvertinta 9 vietos projektai ir pasirašytos  5 trišalės vietos projektų vykdymo sutartys  už  daugiau  kaip  356  tūkst. Eur, t.y. 13,5 proc. visų VPS lėšų skirtų vietos projektams.  Iš  jų  beveik 202, 6 tūkst. Eur skirta viešiems projektams ir  beveik 153,6 tūkst. Eur skirta verslo projektams,  kurie Alytaus rajone sukurs 4 naujas darbo vietas.

Iki balandžio pabaigos turi būti pasirašyta  dar 2  verslo vietos  projektų vykdymo sutartys už 167,8  tūkst. Eur.  Įgyvendinus  šiuos  projektus Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje dar bus  sukurtos  4  naujos darbo vietos.

Taip pat VVG  ir Nacionalinė mokėjimo agentūra  yra įvertinusi 2 Alytaus kraštui labai svarbius  viešuosius  vietos  projektus už 200 tūkst. Eur. Šie projektai skirti  visuomenės susirūpinimą keliančiam paveldo objektui – Lauryno Radziukyno mokyklai atgaivinti. Minėti  projektai  2019 m.  kovo 28  d. jau  buvo svarstyti  projektų atrankos posėdyje ir Nacionalinėje mokėjimo agentūroje ir laukiama  galutinių išvadų.

Planuojama, kad iki 2019 metų vidurio  bus pasirašyta  sutarčių už beveik  724 tūkst. Eur, o tai sudarys daugiau kaip 27 proc. visų  VPS  vietos projektams skirtų lėšų.

Iki metų pabaigos VVG ketina kontraktuoti ne mažiau kaip 55 proc. VPS vietos projektams skirtų paramos lėšų.

Nuo metų pradžios LR žemės ūkio ministro įsakymais  pakeistos ir palengvintos vietos projektų administravimo taisyklės sudarė galimybes tinkamai ir sparčiau įgyvendinti VPS.

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija