Asmens duomenų apsauga įsigaliojus ES bendrajam duomenų apsaugos reglamentui

Seminaras apie inovatyvius mokymus
2018 gegužės 29
Konferencija „ES Baltijos jūros regiono strategija ir jos galimybės vietos veiklos grupėms“
2018 gegužės 30

Asmens duomenų apsauga įsigaliojus ES bendrajam duomenų apsaugos reglamentui

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas yra tiesioginio taikymo Europos Sąjungos teisės aktas. Šis reglamentas atneša esminių pokyčių organizacijoms ir geriau užtikrina žmogaus teises privatumo ir duomenų apsaugos srityse. Reglamentas bus taikomas visiems duomenų valdytojams ir tvarkytojams – valstybės institucijoms, mažoms įmonėms, didelėms korporacijoms, nevyriausybinėms organizacijoms ir kt.

Pagrindiniai pasiruošimo taikyti Reglamentą etapai:

 • Susipažinti su teisės aktais ir pasikeitusiais reikalavimais bei supažindinti su jais darbuotojus.
 • Atlikti asmens duomenų tvarkymo ,,inventorizaciją“.
 • Peržiūrėti vidaus teisės aktus (pvz.: asmens duomenų tvarkymo taisykles ar privatumo politiką).
 • Peržiūrėti tiek dokumentus, tiek procesus, susijusius su duomenų subjektų teisių įgyvendinimu.
 • Peržiūrėti duomenų subjekto teisės susipažinti su savo asmens duomenimis įgyvendinimą.
 • Susipažinti su teise į duomenų perkeliamumą ir apgalvoti kaip ją įgyvendinsite.
 • Įvertinti, kokiu teisiniu pagrindu grindžiamas Jūsų vykdomas asmens duomenų tvarkymas.
 • Peržiūrėti, kaip prašote, gaunate ir užfiksuojate duomenų subjekto sutikimą ir įvertinti, ar nereikia pakeitimų.
 • Įvertinti, ar tvarkote vaikų asmens duomenis. Jei taip, pagalvoti apie sistemų, leidžiančių patikrinti vaikų amžių, įdiegimą bei apie tai, kaip gausite tėvų sutikimą.
 • Nustatyti procedūras kaip aptikti, pranešti ir ištirti asmens duomenų saugumo pažeidimus.
 • Atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą.
 • Paskirti duomenų apsaugos pareigūną (jeigu reikia).
 • Jeigu veikiate tarptautiniu mastu, nuspręsti, su kuria duomenų apsaugos priežiūros institucija bendradarbiausite.

 

Plačiau apie tai galite susipažinti ir gauti atsakymus į aktualius klausimus Europos komisijos tinklalapyje – ec.europa.eu