„Genių kaimo bendruomenės patalpų sutvarkymas ir pritaikymas kaimo gyventojų poreikiams“ ALYT-LEADER-6B-I-30-1-2021

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr.33
2022 balandžio 6
Alytaus rajono vietos veiklos grupė sveikina Jus su šv. Velykomis!
2022 balandžio 15

„Genių kaimo bendruomenės patalpų sutvarkymas ir pritaikymas kaimo gyventojų poreikiams“ ALYT-LEADER-6B-I-30-1-2021

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas II prioritetas „Viešosios infrastruktūros kūrimas ir gerinimas“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis Priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ LEADER-19.2—7.2
Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Alytaus rajono savivaldybės administracija
Partnerio vardas, pavardė (jeigu partneris fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Alytaus rajono Genių kaimo bendruomenė

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Genių filialas

Vietos projekto įgyvendinimo vieta Mokyklos g. 2, Genių k., Alytaus sen., Alytaus r.
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 5
Bendra vietos projekto verte Eur:

(su PVM)

(be PVM)

 

20 065,00

16 582,64

Paramos suma, Eur 16 052,00
Informacija apie vietos projekto pasiekimus:

VVG teritorijos gyventojų, gaunančių naudą dėl pagerintos infrastruktūros, skaičius (vnt.)

 

Renginių skaičius (vnt.) ir dalyvių skaičius (vnt.)

 

 

5460 (Alytaus seniūnijos raštas dėl gyventojų skaičiaus projekto vykdymo teritorijoje)

 

1 renginys (50 dalyvių)

Projekto tikslas Padidinti Alytaus rajono patrauklumą vietos gyventojams, sutvarkant ir vietos gyventojų poreikiams pritaikant dalį Genių kaimo bendruomenės patalpų.
Projekto uždaviniai –          atlikti dalies Genių kaimo bendruomenės patalpų, esančių adresu Mokyklos g. 2, Genių k., Alytaus sen., Alytaus r., paprastojo remonto darbus, siekiant pritaikyti patalpas vietos gyventojų poreikiams;

–          įrengti sutvarkytų patalpų eksploatavimui reikalingą buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginį ir susijusią infrastruktūrą;

–          įsigyti tradicinių lietuviškų patiekalų ruošimo edukacinių užsiėmimų vykdymui reikalingus baldus ir įrangą.