Įsakymas dėl VP administravimo taisyklių pakeitimo susipažinimui