LR žemės ūkio ministerijos projektų atrankos komiteto posėdyje dalyvavo Alytaus rajono VVG pirmininkė

Sausio 13-osios minėjimas Genių kaimo bendruomenės namuose!
2019 sausio 9
PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 10
2019 sausio 24

LR žemės ūkio ministerijos projektų atrankos komiteto posėdyje dalyvavo Alytaus rajono VVG pirmininkė

Š. m. sausio 22 d. Alytaus rajono vietos veiklos grupės pirmininkė, dalyvavo LR žemės ūkio ministerijos projektų atrankos komiteto posėdyje. Posėdžio metu, buvo pristatytos paramos paraiškų vertinimo ataskaitos,  finansuojamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę, išvadoms dėl vietos plėtros strategijų, įskaitant dvisektorines, ir projektų pagal Programos priemonę LEADER teikimas. Alytaus rajono VVG teiktas projektas „Lėtos kultūros patirtys 2.00/CultTrips 2.00“ įvertintas teigiamai ir finansavimas, įgyvendinant tarptautinį projektą – suteikiamas.

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija