PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 7 PATIKSLINIMAS

Projektų lankymas Ukmergės ir Zarasų rajonuose
2018 spalio 24
Teritorinio bendradarbiavimo projektas „Dzūkijos piliakalnių kelias“ Nr. 44TT-KV-18-1-03519- PR001
2018 spalio 24

PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 7 PATIKSLINIMAS

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) vadovaudamasi 2018 m. spalio 15 d. Alytaus rajono vietos veiklos grupės  valdybos rašytinio sprendimo priėmimo protokolu Nr.14 nuo 2018 m. spalio 22  d. 8.00 val. iki 2018 m. lapkričio 26 d. 17.00  val. paskelbė paprastą  kvietimą  teikti vietos projektus Nr.7 (toliau – kvietimas).

Paskelbus kvietimą pastebėta  techninė klaida. Kvietime nurodyta „Bendra kvietimui teikti vietos projektus suma 256 000 Eur  iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.“  patikslinta ir pakeista  taip „Bendra kvietimui teikti vietos projektus suma 160 000 Eur  iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.“.

VVG vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (TAR, 2016-09-21, Nr. 2016-23859) (aktuali akto redakcija, galioja nuo 2018 04 20 (TAR, 2018, Nr. 2018-06251)) 59 punktu dėl  techninės klaidos  patikslino Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr.7 skelbimą ir Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr.7 finansavimo sąlygų aprašą. Pažymime, kad projektų vertinimo procedūrų  šis patikslinimas neįtakos. Techninė klaida pastebėta pirmąją kvietimo dieną kai  pareiškėjai dar nebuvo  pateikę paraiškų. Patikslinimas pateiktas ir žiniasklaidos priemonėse, kuriose buvo paviešintas .

 PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 7  (patikslintas)

 Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija