PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 20
2019 gruodžio 30
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos informacija
2020 sausio 9

„Renginių organizavimo veiklos plėtra“ ALYT-LEADER-6A-D-6-1-2018

 

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas I prioritetas „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ LEADER-19.2-6.4
Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Teresė Aldonienė
Partnerio vardas, pavardė (jeigu partneris fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Alytaus rajonas, Alytaus seniūnija, Radžiūnų kaimas, Radžiūnų g.33.
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 9
Bendra vietos projekto verte Eur:

(su PVM)

(be PVM)

 

142 433,49

117 713,63

Paramos suma, Eur  

82 399,00

Informacija apie vietos projekto pasiekimus:

1.      Sukurtų naujų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

2.      Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

 

2

 

3

 

Projekto tikslas Plėtoti pareiškėjo vykdomą veiklą – pramoginių ir poilsinių renginių organizavimą. Veikla vykdoma sėkmingai, nespėjama bei neturima pakankamai priemonių patenkinti paklausos, dėl to atsirado poreikis plėsti veiklą. Projektu metu numatoma įsigyti įrangos veiklos plėtrai: surenkamų paviljonų (viso 10 vnt. mažesnių, ir 1 didelis), garso aparatūra (garso kolonėlės su stiprintuvais (viso 22 vnt.); kolonėlių procesorius, ekvalaizeris, kompresorius, krosoveris); scena 62,5 m2; baldai (banketiniai stalai (viso 45 vnt.); kėdės (viso 300 vnt.); baro stalai (viso 20 vnt.)); projektorius su ekranu; saulės kolektorinė elektrinė 3 kW, kuri gamins ir tieks elektrą garso aparatūrai, projektoriui renginių metus. Tam nebus naudojama elektra iš elektros tinklų.

 

Projekto uždaviniai 1.      Įsigyti įrangą (surenkami paviljonai; garso aparatūra; scena; baldai; projektorius su ekranu; saulės kolektorinė elektrinė ) renginių organizavimo paslaugoms teikti;

2.      Įsigyti gamtą tausojantį įrenginį – saulės elektrinę (kolektorių);

3.      Sukurti 2 naujas darbo vietas, viena darbo vieta iki 40 m.;

4.      Plėtoti planuojamą veiklą su įsigytais įrenginiais.