Socialinį verslumą skatinančios programos – „Socifaction“ susitikimas

Informacija dėl vietos plėtros strategijos įgyvendinimo
2017 vasario 8
Kviečiame teikti paraiškas švietimo ir socialiniams klausimams skirtam smulkiam projektui
2017 vasario 15

Socialinį verslumą skatinančios programos – „Socifaction“ susitikimas

Š.m. vasario 13 d. Alovės bendruomenės visuomeninės organizacijos „Susiedai“ patalpose vyko trečiasis projekto „Socifaction“ susitikimas su eksperte, Aleksandro Stulginskio universiteto prof. Vilma Atkočiūniene. Susitikime dalyvavo 2 projekto dalyviai – Alovės bendruomenės visuomeninės organizacijos „Susiedai“ pirmininkė Asta Kisielienė bei ūkininke Eglė Aliulienė. Susitikime toliau buvo vystoma „Žuvies greičių“ diagrama (priežasčių ir pasekmių analizė). Taip pat buvo sudarinėjama verslo modeliavimo drobė.  Verslo modeliavimo drobė tai vienas iš efektyviausių verslo kūrimo ir vystymo įrankių, kuri projekto dalyviams padės surasti socialinio verslo plėtros kelią.

Socialinio verslo plėtros Lietuvoje galimybių studija

Kontaktai:

El. p.: v.vrubliauskiene@alytausrvvg.lt

El. p.: vilma.atkociuniene@gmail.com

Projekto svetainė – www.socifaction.lt

Projekto FB socialinio tinklo paskyra:
https://www.facebook.com/socifaction/?fref=ts

Kita vertinga informacija susijusi su socialiniu verslu
www.socialinisverslas.lt