Socialinį verslumą skatinančios programos – „Socifaction“ susitikimas

Svarbi informacija vietos projektų vykdytojams paramą gavusiems iš „Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010 – 2013 metams“ paramos lėšų ir teikiantiems užbaigtų vietos projektų ataskaitas
2017 balandžio 19
Informacija dėl vietos plėtros strategijos įgyvendinimo
2017 balandžio 23

Socialinį verslumą skatinančios programos – „Socifaction“ susitikimas

2017 m. balandžio 18 d. Alytaus rajono VVG patalpose vyko paskutinis projekto „Socifaction“ susitikimas. Jo metu Aleksandro Stulginskio universiteto ekspertė prof. Vilma Atkočiūnienė kartu su Alytaus rajono socialinių verslų iniciatoriais apžvelgė visų susitikimų darbus ir rezultatus: kas buvo nuveikta ir padaryta, koks rezultatas pasiektas kiekvieno dalyvio projektinėje idėjoje. Dar kartą buvo apsvarstytos visų dalyvių projektinės idėjos ir jų įgyvendinimo sprendimai. Susitikimo metu visi dalyviai klausėsi paskutinių ekspertės patarimų, minčių ir idėjų. Tikimės, kad šie susitikimai ateityje duos realių rezultatų įgyvendinat projektus, su kurių idėjomis projekto „Socifaction“ dalyviai pirmą kartą pravėrė duris, sutikdami dalyvauti projekte „Socifaction“.

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija