Socialinį verslumą skatinančios programos – „Socifaction“ susitikimas

Susitikimas dėl Punios – mažosios kultūros sostinės 2017
2017 sausio 31
Dėl metinio vietos plėtros strategijos administravimo išlaidų poreikio plano pakeitimo patvirtinimo
2017 vasario 1

Socialinį verslumą skatinančios programos – „Socifaction“ susitikimas

Š.m. sausio 30 d. VšĮ „Tėviškės namai“ patalpose vyko antrasis projekto „Socifaction“ susitikimas su eksperte, Aleksandro Stulginskio universiteto prof. Vilma Atkočiūniene. Susitikime dalyvavo 3 projekto dalyviai – paliatyvios pagalbos ir globos centro „Tėviškes namai“ vadovas Eimantas Balaika, ūkininke Eglė Aliulienė bei Butrimonių gimnazijos atstovai, kartu su direktoriumi Valdu Valvoniu.
Susitikimo metu buvo siekiama pažvelgti į projektines idėjas kiek įmanoma plačiau, buvo kuriama „Žuvies griaučių“ diagrama (priežasčių ir pasekmių analizė). Ši diagrama vaizdžiai parodo kokioje situacijoje yra projekto dalyviai ir kokioje galėtų atsidurti, jeigu įgyvendintų projektą. Taip pat buvo siekiama tikslinti bei suformuluoti socialinio projekto viziją, nusistatytos varomosios jėgos (turimi – bei planuojami žmogiškieji ištekliai) ir esami bei būsimi ekonominiai, socialiniai, aplinkosauginiai ir kultūriniai pokyčiai. Buvo skatinama pažvelgti į savo planuojamą projektą iš naujo, t.y. pasiremiant A. Osborno kontroliniu sąrašu, kuris gali būti pritaikomas ne tik projektinėje veikloje, bet ir įvairių problemų sprendime net ir asmeniniame gyvenime:
1.Panaudok kitu būdu.
2.Pasiskolink idėją iš panašios srities.
3.Išplėsk.
4.Sumažink.
5.Naudok alternatyvas.
6.Iškeisk.
7.Sukeisk vietomis.
8.Sujunk.

Pateikiame nuorodą skirtą mintims, kūrybai bei socialiniam verslumui skatinti bei prizui gauti – http://www.arsa.lt/index.php?3954743883

Kontaktai:

El. p.: v.vrubliauskiene@alytausrvvg.lt

El. p.: vilma.atkociuniene@gmail.com

Projekto svetainė – www.socifaction.lt

Projekto FB socialinio tinklo paskyra:
https://www.facebook.com/socifaction/?fref=ts

Kita vertinga informacija susijusi su socialiniu verslu
www.socialinisverslas.lt