Socialinio verslo akseleravimo programa – įvadinis susitikimas

Savanorystės diena ir septintasis Dzūkijos savanorystės festivalis
2016 gruodžio 7
Dauguose įvyko pirmasis BAT 1 Lietuvos vėjaračių čempionatas
2016 gruodžio 22

Socialinio verslo akseleravimo programa – įvadinis susitikimas

2016 m.  gruodžio 19 d. (pirmadienį ) NVO Avilys (http://www.nvoavilys.lt/) atvyksta  į Alytaus rajono savivaldybę dėl socialinio verslo inicijavimo bendruomenėse. Susitikimo pradžia  10 val. Susitikimas vyks Alytaus rajono savivaldybės kolegijos salėje*.

10.00 -10.45 NVO Avilys susitikimas su  suinteresuotais Alytaus rajono vietos veiklos grupės atstovais, valdybos nariais.
10.50 – 11.35 NVO Avilys susitikimas su socialinio verslo vystymu bendruomenėse  suinteresuotais Alytaus rajono savivaldybės atstovais
11.35 – 13.35 bendravimui su potencialiais socialinio verslo kūrėjais – bendruomenėmis, NVO, verslu ir kt.

Kviečiame dalyvauti.

* Priklausomai nuo  dalyvių skaičiaus susitikimo vieta  Alytaus rajono savivaldybės patalpose  gali pasikeisti.

Registruokitės tel./ faks. (8 315) 37727, mob. tel. 8 609 98317,  el. p.: v.vrubliauskiene@alytausrvvg.lt

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija