„Simonos Vasiliauskaitės turizmo paslaugų, susijusių su dzūkų etninės kultūros puoselėjimu, plėtra“ ALYT-LEADER-6B-TD-16-1-2019
2019 lapkričio 5
Pristatytas projektas „Lėtos kultūros patirtys 2.00 / CultTrips 2.00“
2019 lapkričio 19

„Ūkininko Mariaus Gudaičio verslo plėtra“ ALYT-LEADER-6A-D-3-1-2018

 

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas I prioritetas „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ LEADER-19.2-6.4
Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Marius Gudaitis
Partnerio vardas, pavardė (jeigu partneris fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Alytaus rajono savivaldybė, Butrimonių seniūnija, Butrimonių mstl., Paukštyno g. 10
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 18
Bendra vietos projekto verte Eur:

(su PVM)

(be PVM)

 

156 332,00

129 200,00

Paramos suma, Eur  

82 400,00

Informacija apie vietos projekto pasiekimus:

1. Sukurtų naujų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

2. Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

 

2

 

3

Projekto tikslas Įsigyti naujos ir modernios technikos – 1 ekskavatorių (vikšrinis, ilgastrėlis) kraštovaizdžio tvarkymo ir statybvietės paruošimo paslaugoms teikti, sukurti dvi darbo vietas. Suteikta parama leistų sėkmingai plėtoti papildomą veiklą.
Projekto uždaviniai 1.      Įsigyti vykdomai veiklai papildomai vieną ekskavatorių.

2.      Sukurti dvi darbo vietas: ekskavatoriaus vairuotojas ir pagalbinis darbuotojas, vienas asmuo bus iki 40 m.