2023 m. gruodžio 20 d. organizuojamas Alytaus rajono VVG valdybos posėdis Nr.12

Dėl mokymų 2023 m. gruodžio 19 d. ir gruodžio 20 d.
2023 gruodžio 8
Ketvirtosios Vietos plėtros strategijos startui naujas šūkis – SUkaimėk!
2023 gruodžio 20

2023 m. gruodžio 20 d. organizuojamas Alytaus rajono VVG valdybos posėdis Nr.12

2023 m. gruodžio 20 d.,  16 .00 val.  organizuojamas Alytaus rajono VVG  valdybos posėdis Nr.12, kuris vyks VVG nario patalpose VšĮ „Tėviškės namai“, Daugų g. 5A, Alytus.

 Darbotvarkėje:

  1. Dėl naujų VVG narių priėmimo.
  2. Dėl Varėnos krašto VVG pasiūlymo rengti teritorinio bendradarbiavimo projektą „Su dviračiu pas kaimyną“.
  3. Dėl VVG visuotinio narių susirinkimo organizavimo ir darbotvarkės.
  4. Dėl VPS vykdymo ir ataskaitos projekto.
  5. Dėl naujos vietos plėtros strategijos bei kvietimų.
  6. Dėl LR teisės aktų pasikeitimų VPS įgyvendinime.
  7. Dėl VVG savanorius priimančios organizacijos reakreditacijos.
  8. Kiti einamieji klausimai

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija