Nemunaitį papuošė lėtojo turizmo skatinimo projekto rezultatai
2021 liepos 14
„Sveikatos baras ant ratų“ ALYT-LEADER-6B-BD-28-1-2021
2021 liepos 19

„Verslo kūrimas“ ALYT-LEADER-6A-D-27-2-2021

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas I prioritetas „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis Priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2
Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Vytautas Aldonis
Partnerio vardas, pavardė (jeigu partneris fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Radžiūnų k., Alytaus sen., Alytaus r.
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 21
Bendra vietos projekto verte Eur:

(su PVM)

(be PVM)

 

55 420,00

45 801,65

Paramos suma, Eur  

32 000,00

Informacija apie vietos projekto pasiekimus:

Sukurtų naujų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

 

 

 

1

1

Projekto tikslas Įrengti teniso aikštelę ir taip išplėtoti poilsio ir pramogų paslaugas Alytaus rajone.
Projekto uždaviniai –          sukurti 1 darbo vietą

–          įsigyti visas projekte numatytas investicijas teniso aikštynui

–          pradėti naują veiklą pagal EVRK kodą 93.11 „Sporto įrenginių eksploatavimas“