Vizitas į Europos Parlamente organizuotą tarptautinę konferenciją „LEADER: telkiame vietos bendruomenes“

Linksmų ir jaukių Šventų Velykų!
2019 balandžio 19
PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR.12 TIKSLINIMAS
2019 balandžio 26

Vizitas į Europos Parlamente organizuotą tarptautinę konferenciją „LEADER: telkiame vietos bendruomenes“

2019 m. balandžio 11 dieną Alytaus rajono vietos veiklos grupės atstovai, kartu su kitais Lietuvos VVG, vietos bendruomenių, Vokietijos, Kroatijos ir Sakartvelo atstovais dalyvavo Europos Parlamente organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „LEADER:  telkiame vietos bendruomenes“.

Konferencijos dalyviai dalijosi patirtimi ir LEADER sėkmės istorijomis, išsakė problemas, su kuriomis susiduriama, bei siūlymus kaip ši programa galėtų būti įgyvendinama efektyviau – sukuriant mažiau biurokratijos,  efektyvinant administracinę naštą ir taikant daugiau skaitmeninių priemonių. Lietuvos VVG atstovai pristatė sėkmingai tiek Lietuvos, tiek tarptautiniu mastu įgyvendinamus projektus.

Kalbėta ir apie žemės ūkį, kur numatyta suvienodinti ir stiprinti regionų vystymąsi ir remti žemės ūkio produktų gamintojus tame regione. Daugiau dėmesio skirti kaimo vietovėms, kad ir toliau mažėtų atskirtis tarp miesto ir kaimo. Siūloma priemonės kaip spręsti kaimo problemas tai – „Pažangaus kaimo iniciatyvos“, kada vietos bendruomenėms skiriama pakankamai  lėšų, kad jos galėtų rūpintis pažanga kaime. Ir tai turėtų apjungti ūkininkus ir  LEADER bendradarbiavimui, kad pasiektume kuo daugiau pažangos kaime. Vietos bendruomenes būtina telkti ir skatinti statyti energijos atsinaujinimo šaltinius. Tai irgi padėtų stiprinti bendruomenes.

LEADER yra dalis Bendrosios žemės ūkio politikos, tad jau yra žinoma šiek tiek informacijos apie Bendrąją žemės ūkio politiką po 2020 m.:

*išliks Lietuvos suskirstymas į du regionus.
*bus siekiama supaprastinimo.
*bus suteikta daug daugiau kontrolės pačioms šalims.
*bus siekiama tikslingumo, šalys pačios rinksis ką finansuoti, tad SSGG išlieka vienu svarbiausių poreikių dokumentų.

Pagrindinės naujo laikotarpio LEADER programos gairės: VVG išliks, bus finansuojama iš daugiau nei vieno fondo, organizacijai bus suteikta daugiau teisių atrinkti finansuojamus vietos projektus ir avansinių mokėjimų galimybės visiems pareiškėjams.

Regioninio planavimo fondas po 2020 yra numatęs tokius sumanymus finansuoti: energija, vanduo, sveikas maistas, pažangios technologijos, tokia kaimo vizija po 2020 metų.