Valdybos nariai

Alytaus rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Virgilijus Pranskevičius  Tel. +370 673 92559

nuo 2023 m. balandžio 5 d.

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Atstovaujama institucija, organizacija arba ūkininko ūkis Atstovaujama VVG teritorijos dalis
Pilietinės visuomenės sektorius
1. Saulius Belickas Luksnėnų kaimo bendruomenė
„Spindulys“
Alytaus rajono savivaldybės teritorija
2. Edita Duobienė Nemajūnų bendruomenės santalka Birštono savivaldybės teritorija
3. Erneidas Kazakevičius Mikalavo kaimo bendruomenė „Šilaičiai“ Alytaus rajono savivaldybės teritorija
4. Liudmila Makselienė Alytaus rajono asmenų su negalia draugija Alytaus rajono savivaldybės teritorija
5. Saulius Salatka Bendruomenė „24 kaimynai“ Alytaus rajono savivaldybės teritorija
Verslo sektorius
1. Aurelija Semionovienė UAB „Tarzanija“ Alytaus rajono savivaldybės teritorija
2. Simona Vasiliauskaitė Vasiliauskai UAB Birštono savivaldybės teritorija
3. Ingrida Raguckienė Indviduali veikla Alytaus rajono savivaldybės teritorija
4. Marius Gudaitis Ūkininko Mariaus Gudaičio ūkis Alytaus rajono savivaldybės teritorija
5 Julita Ciūnytė Fizinis asmuo Alytaus rajono savivaldybės teritorija
Valdžios sektorius
1. Paulius Čeponas Dzūkijos – Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija Alytaus rajono savivaldybės teritorija
2. Laurynas Laukevičius Birštono savivaldybė Birštono savivaldybės teritorija

.nuo 2021 m. sausio 20 d.

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Atstovaujama institucija, organizacija arba ūkininko ūkis Atstovaujama VVG teritorijos dalis
Pilietinės visuomenės sektorius
1. Asta Kisielienė Alovės bendruomenės visuomeninė organizacija „Susiedai“ Alytaus rajono savivaldybės teritorija
2. Tomas Vailionis Radžiūnų slėnio bendruomenė Alytaus rajono savivaldybės teritorija
3. Ramūnas Kuzmickas Asociacija „Slabados jaunimas“ Alytaus rajono savivaldybės teritorija
4. Saulius Belickas Luksnėnų kaimo bendruomenė
„Spindulys“
Alytaus rajono savivaldybės teritorija
5. Edita Duobienė Nemajūnų bendruomenės santalka Birštono savivaldybės teritorija
Verslo sektorius
1. Aurelija Aldonyte UAB „Tarzanija“ Alytaus rajono savivaldybės teritorija
2. Simona Vasiliauskaitė Vasiliauskai UAB Birštono savivaldybės teritorija
3. Rūta Matonė Ūkininkės Linos Vertinskienės ūkis Alytaus rajono savivaldybės teritorija
4. Milda Stanevičienė Ūkininkės Mildos Stanevičienės ūkis Alytaus rajono savivaldybės teritorija
Valdžios sektorius
1. Andrius Karlonas Alytaus rajono savivaldybė Alytaus rajono savivaldybės teritorija
2. Vytas Kederys Birštono savivaldybė Birštono savivaldybės teritorija
3. Edita Zagurskienė Alytaus rajono savivaldybė Alytaus rajono savivaldybės teritorija

nuo 2019 m. gegužės 8 d.

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Atstovaujama institucija, organizacija arba ūkininko ūkis Atstovaujama VVG teritorijos dalis
Pilietinės visuomenės sektorius
1. Asta Kisielienė Alovės bendruomenės visuomeninė organizacija „Susiedai“ Alytaus rajono savivaldybės teritorija
2. Tomas Vailionis Radžiūnų slėnio bendruomenė Alytaus rajono savivaldybės teritorija
3. Ramūnas Kuzmickas Asociacija „Slabados jaunimas“ Alytaus rajono savivaldybės teritorija
4. Linas Nedzinskas Punios kaimo visuomeninė organizacija „Punios ainiai“ Alytaus rajono savivaldybės teritorija
5. Tadas Džervus Birštono vienkiemio bendruomenė Birštono savivaldybės teritorija
Verslo sektorius
1. Giedrė Aldonienė UAB „Tarzanija“ Alytaus rajono savivaldybės teritorija
2. Aldona Bunevičienė Ūkininko Karolio Bunevičiaus ūkis Birštono savivaldybės teritorija
3. Rūta Matonė Ūkininkės Linos Vertinskienės ūkis Alytaus rajono savivaldybės teritorija
4. Milda Stanevičienė Ūkininkės Mildos Stanevičienės ūkis Alytaus rajono savivaldybės teritorija
Valdžios sektorius
1. Andrius Karlonas
(Valdybos pirmininkas)
Alytaus rajono savivaldybė Alytaus rajono savivaldybės teritorija
2. Vytas Kederys Birštono savivaldybė Birštono savivaldybės teritorija
3. Edita Zagurskienė Alytaus rajono savivaldybė Alytaus rajono savivaldybės teritorija

nuo 2017 m. gruodžio 20 d.

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Atstovaujama institucija, organizacija arba ūkininko ūkis Atstovaujama VVG teritorijos dalis
Pilietinės visuomenės sektorius
1. Asta Kisielienė Alovės bendruomenės visuomeninė organizacija „Susiedai“ Alytaus rajono savivaldybės teritorija
2. Tomas Vailionis Radžiūnų slėnio bendruomenė Alytaus rajono savivaldybės teritorija
3. Ramūnas Kuzmickas Asociacija „Slabados jaunimas“ Alytaus rajono savivaldybės teritorija
4. Linas Nedzinskas Punios kaimo visuomeninė organizacija „Punios ainiai“ Alytaus rajono savivaldybės teritorija
5. Tadas Džervus Birštono vienkiemio bendruomenė Birštono savivaldybės teritorija
Verslo sektorius
1. Giedrė Aldonienė UAB „Tarzanija“ Alytaus rajono savivaldybės teritorija
2. Aldona Bunevičienė Ūkininko Karolio Bunevičiaus ūkis Birštono savivaldybės teritorija
3. Rūta Matonė Ūkininkės Linos Vertinskienės ūkis Alytaus rajono savivaldybės teritorija
4. Milda Stanevičienė Ūkininkės Mildos Stanevičienės ūkis Alytaus rajono savivaldybės teritorija
Valdžios sektorius
1. Arvydas Balčiūnas
(Valdybos pirmininkas)
Alytaus rajono savivaldybė Alytaus rajono savivaldybės teritorija
2. Vytas Kederys Birštono savivaldybė Birštono savivaldybės teritorija
3. Edita Zagurskienė Alytaus rajono savivaldybė Alytaus rajono savivaldybės teritorija

nuo 2016 m. balandžio 28 d.

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Atstovaujama institucija, organizacija arba ūkininko ūkis Atstovaujama VVG teritorijos dalis
Pilietinės visuomenės sektorius
1. Asta Kisielienė Alovės bendruomenės visuomeninė organizacija „Susiedai“ Alytaus rajono savivaldybės teritorija
2. Tomas Vailionis Radžiūnų slėnio bendruomenė Alytaus rajono savivaldybės teritorija
3. *
4. Linas Nedzinskas Punios kaimo visuomeninė organizacija „Punios ainiai“ Alytaus rajono savivaldybės teritorija
5. Tadas Džervus Birštono vienkiemio bendruomenė Birštono savivaldybės teritorija
Verslo sektorius
1. Giedrė Aldonienė UAB „Tarzanija“ Alytaus rajono savivaldybės teritorija
2. Karolis Bunevičius Ūkininko Karolio Bunevičiaus ūkis Birštono savivaldybės teritorija
3. Rūta Matonė Ūkininkės Linos Vertinskienės ūkis Alytaus rajono savivaldybės teritorija
4. Milda Stanevičienė Ūkininkės Mildos Stanevičienės ūkis Alytaus rajono savivaldybės teritorija
Valdžios sektorius
1. Arvydas Balčiūnas
(Valdybos pirmininkas)
Alytaus rajono savivaldybė Alytaus rajono savivaldybės teritorija
2. Nijolė Dirginčienė Birštono savivaldybė Birštono savivaldybės teritorija
3. Jolanta Kručkauskaitė Alytaus rajono savivaldybė Alytaus rajono savivaldybės teritorija

*Asmens duomenys skelbiami vietos veiklos grupėje

nuo 2015 m. spalio 15 d.

Pilietinės visuomenės sektorius
1. Asta Kisielienė Alovės bendruomenės visuomeninė organizacija „Susiedai“
2.  * Alytaus kaimo bendruomenes visuomeninė organizacija „Alytaus kaimelis“
3. *
4. Linas Nedzinskas Punios kaimo visuomeninė organizacija ,,Punios ainiai“
5. Tadas Džervus Birštono vienkiemio bendruomenė
Verslo sektorius
1. Giedrė Aldonienė UAB ,,Tarzanija“
2. Justinas Gradeckas Fizinis asmuo (ūkininkas), atstovaujantis verslo sektorių
3. Rūta Matonė Ūkininkės Linos Vertinskienės ūkis
4. Milda Stanevičienė Ūkininkės Mildos Stanevičienės ūkis
 Valdžios sektorius
1. Arvydas Balčiūnas
(Valdybos pirmininkas)
Alytaus rajono savivaldybė
2. Nijolė Dirginčienė Birštono savivaldybė
3. Jolanta Kručkauskaitė Alytaus rajono savivaldybė

*Asmens duomenys skelbiami vietos veiklos grupėje

Alytaus rajono VVG valdybos nariai
( III kadencija – 2014 m. gruodžio 29 d. – 2017 m. gruodžio 29.)

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Darbovietė, pareigos:
visuomeninės pareigos, telefonas, el. pašto adresas

Sektorius, kuriam atstovauja

1.

Giedrė Aldonienė
(Valdybos narė)
UAB „Tarzanija“

Verslo atstovas

2.

Asta Kisielienė
(Valdybos narė)
Alovės bendruomenės organizacijos

NVO
atstovas

3.

Arvydas Balčiūnas
(Valdybos narys)
Alytaus rajono savivaldybė

Vietos valdžios atstovas

4.

Vytautas Krivas
(Valdybos narys)
Alytaus kaimo bendruomenes visuomenine organizacija „Alytaus kaimelis“

NVO
atstovas

5.

Linas Nedzinskas
(Valdybos narys)
Punios kaimo visuomeninės organizacijos „Punios ainiai“ pirmininkas

NVO
atstovas

6.

Antanas Malaškevičius
(Valdybos narys)
Ąžuolinių kaimo bendruomenė

NVO
atstovas

7.

Rūta Matonė
(Valdybos narė)
Ūkininkės Linos Vertinskienės ūkis

Verslo atstovas,
(asmuo iki 25 m. amžiaus)

8.

Milda Stanevičienė
(Valdybos narė)
Asociacijos Eičiūnų bendruomenė

NVO
atstovas

9.

(Valdybos narė)

Vietos valdžios atstovas

Iš viso bendruomenių atstovai:

5

Iš viso vietos valdžios atstovai:

2

Iš viso verslo atstovai:

2

 Alytaus rajono VVG valdybos nariai
( II kadencija 2012 m. sausio 6 d. – 2014 gruodžio 29 d.)

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Darbovietė, pareigos:
visuomeninės pareigos, telefonas, el. pašto adresas

Sektorius, kuriam atstovauja

1.

Ramunė Gaisrienė Daugų miesto bendruomenės visuomeninė organizacija „Daugų kraštas“

NVO

2.

Vita Jatkauskienė Simno seniūnijos bendruomenės visuomeninė organizacija „Simnija“

NVO

3.

Žilvinas Kamblevičius Butrimonių bendruomenė „Šviesa“

NVO,
asmuo iki 25 m. amžiaus

4.

Asta Kisielienė Alovės bendruomenės organizacija „Susiedai“

NVO

5.

Gediminas Krasauskas (Alytaus rajono VVG pirmininkas) Alytaus rajono savivaldybė

Vietos valdžios atstovas

6.

Petras Riauba UAB „Riamona“

Verslo atstovas

7.

Milda Stanevičienė Asociacija Eičiūnų bendruomenė

NVO

8.

Aurimas Truncė (Alytaus rajono VVG pirmininko pavaduotojas) Alytaus rajono savivaldybės administracija

Vietos valdžios atstovas

9.

Algimantas Žemaitis Algimanto Žemaičio gėlininkystės ūkis

Verslo atstovas

Iš viso bendruomenių atstovai:

5

Iš viso vietos valdžios atstovai:

2

Iš viso verslo atstovai:

2