Steigimo dokumentai

Alytaus rajono VVG įstatai

Alytaus rajono VVG įstatai (aktuali redakcija nuo 2023-04-05)

Alytaus rajono VVG įstatai (galiojo iki 2013-05-21)

Alytaus rajono VVG įstatai (galiojo nuo 2013-05-22)

Alytaus rajono VVG įstatai (galiojo nuo 2015-03-10)

Alytaus rajono VVG įstatai (galioja iki 2023-04-05)  (Turinys: I. Bendroji dalis; II.VVG tikslai ir funkcijos; III. Veiklos rūšys; IV. VVG teisės ir pareigos; V. VVG nariai, Jų teisės ir pareigos, naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš VVG tvarka ir sąlygos; VI. VVG organas ir valdymo organai; VII. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija, sušaukimo tvarka, sprendimų priėmimo tvarka; VIII. VVG valdyba; IX.VVG pirmininkas; X. VVG administracija; XI. VVG turtas ir lėšos, finansinės veiklos kontrolė; XII. VVG įstatų keitimo ir pildymo tvarka; XIII. VVG filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka; XIV. Alytaus rajono VVG pertvarkymas, reorganizavimas ir veiklos nutraukimas; XV. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka, dokumentų ir kitos informacijos apie asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarka; XVI. Baigiamosios nuostatos.)