2023-2029 m. vietos plėtros strategija


Alytaus rajono vietos veiklos  grupė parengė „Vietos plėtros strategijos 2023 – 2027 m. Alytaus rajono savivaldybei ir Birštono savivaldybės kaimiškajai teritorijai“ (toliau – VPS) projektą ir kviečia Jus susipažinti/teikti pastabas, atkreipiant dėmesį į VPS SSGG ir priemonių planavimo informaciją. Pastabas galite pateikti iki 2023 m. gegužės 29 d. paspaudus  nuorodą: https://apklausa.lt/f/xzul1w4.fullpage

VPS projektas (versija 3) (PDF versija)


ALYTAUS RAJONO VVG TERITORIJOS GYVENTOJŲ POREIKIŲ TYRIMO REZULTATAI


Paramos 2023–2027 metų kaimo vietovių vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodika

VPS priedas (.xlsx formatu)