Alytaus rajono VVG nariai

Algimanto Žemaičio gėlininkystės ūkis (atstovauja verslą)

Alytaus kaimo bendruomenės visuomeninė organizacija „Alytaus kaimelis“ (atstovauja pilietinę visuomenę)

Alytaus rajono savivaldybė (atstovauja vietos valdžią)

Alytaus rajono Genių kaimo bendruomenė (atstovauja pilietinę visuomenę)

Alovės bendruomenė organizacija „Susiedai“  (atstovauja pilietinę visuomenę)

Asociacija „Daugų kraštas“ (atstovauja pilietinę visuomenę)

Asociacija „Kaimynų kaimo bendruomenė“ (atstovauja pilietinę visuomenę)

Asociacija „Makniūnų sodžiaus bendruomenė“ (atstovauja pilietinę visuomenę)

Asociacija „Miklusėniškiai“ (atstovauja pilietinę visuomenę)

Asociacija „Nemunaičio bendruomenė“ (atstovauja pilietinę visuomenę)

Asociacija Eičiūnų bendruomenė (atstovauja pilietinę visuomenę)

Asociacija „Slabados jaunimas“ (atstovauja pilietinę visuomenę)

Asociacija Pivašiūnų bendruomenė „Pivašiūniškiai“ (atstovauja pilietinę visuomenę)

Asociacija „Perkūnkalnis“ (atstovauja pilietinę visuomenę)

Asociacija Užupių kaimo bendruomenė (atstovauja pilietinę visuomenę)

Ąžuolinių kaimo bendruomenė (atstovauja pilietinę visuomenę)

Bendruomenė „Talokiai“ (atstovauja pilietinę visuomenę)

Bendruomeninė organizacija „Dainavos kaukas“ (atstovauja pilietinę visuomenę)

Birštono savivaldybė (atstovauja vietos valdžią)

Birštono vienkiemio bendruomenė (atstovauja pilietinę visuomenę)

Butrimonių bendruomenė „Šviesa“ (atstovauja pilietinę visuomenę)

Eglės Aliulienės ūkininko ūkis (atstovauja verslą)

Gervėnų kaimo bendruomenė (atstovauja pilietinę visuomenę)

Krokialaukio kaimo bendruomenė (atstovauja pilietinę visuomenę).

Kančėnų kaimo bendruomenė „Dėmesio centras“ (atstovauja pilietinę visuomenę)

Likiškėlių kaimo bendruomenė (atstovauja pilietinę visuomenę)

Luksnėnų kaimo bendruomenė „Spindulys“ (atstovauja pilietinę visuomenę)

Matiešionių krašto bendruomenė (atstovauja pilietinę visuomenę)

Mikalavo kaimo bendruomenė „ Šilaičiai“  (atstovauja pilietinę visuomenę).

Mildos Stanevičienės ūkininko ūkis (atstovauja verslą)

Nemajūnų bendruomenės santalka (atstovauja pilietinę visuomenę)

Panemuninkų kaimo bendruomenė „Panemuninkai“ (atstovauja pilietinę visuomenę)

Punios kaimo visuomeninė organizacija „Punios ainiai“ (atstovauja pilietinę visuomenę)

Punios seniūnijos Vaisodžių kaimo bendruomenės visuomeninė organizacija „Vaisodžiai“ (atstovauja pilietinę visuomenę)

Radžiūnų slėnio bendruomenė (atstovauja pilietinę visuomenę)

Santaikos kaimo bendruomenė (atstovauja pilietinę visuomenę)

Simno seniūnijos bendruomenė visuomeninė organizacija „Simnija“ (atstovauja pilietinę visuomenę)

Siponių krašto bendruomenė (atstovauja pilietinę visuomenę)

UAB „Senas miškas“ (atstovauja verslą)

UAB „Tarzanija“ (atstovauja verslą)

Ūk. Povilas Dzenkus (atstovauja verslą)

Ūkininkės Daivos Kvedaraitės ūkis (atstovauja verslą)

Ūkininkės Linos Vertinskienės ūkis (atstovauja verslą)

Vankiškių kaimo bendruomenė (atstovauja pilietinę visuomenę)

Vasiliauskai UAB (atstovauja verslą)

Venciūnų kaimo bendruomenės asociacija „Venciūniškiai“ (atstovauja pilietinę visuomenę)

Venciūnų kaimo bendruomenės visuomeninė organizacija „Venciūnų sodiečiai“ (atstovauja pilietinę visuomenę)

Virginija Preikšienė (atstovauja verslą)

Visuomeninė organizacija „Želmuo“ (atstovauja pilietinę visuomenę)

Visuomeninė organizacija Junčionių kaimo bendruomenė (atstovauja pilietinę visuomenę)

VšĮ „Devynios galybės“ (atstovauja pilietinę visuomenę)

VšĮ „Tėviškės namai“ (atstovauja pilietinę visuomenę)

Visuomeninė organizacija „Folkloro studija „Daulėlio“ (atstovauja pilietinę visuomenę)

Užubalių kaimo bendruomenės visuomeninė organizacija „Užubalių gojus“ (atstovauja pilietinę visuomenę)

Alytaus neformaliojo švietimo centras „Tolerancija “ (atstovauja pilietinę visuomenę)

Alytaus rajono žmonių su negalia draugija (atstovauja pilietinę visuomenę)

Ingrida Raguckienė (atstovauja verslą)

Ūkininko Mariaus Gudaičio ūkis (atstovauja verslą)

Julita Ciūnytė (atstovauja verslą)

Bendruomenė „24 kaimynai“ (atstovauja pilietinę visuomenę)

Dzūkijos – Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija (atstovauja vietos valdžią)

Rasa Paunksnienė (atstovauja pilietinę visuomenę)

Alytaus rajono vietos veiklos grupėje (toliau – VVG) 2024  m. sausio 18 d. buvo 62 registruoti VVG nariai.

Nuo 2024 m. sausio 18 d. VVG narių visuotinio rinkiminio susirinkimo protokolu nutarimu pasikeitė

Alytaus rajono VVG narių duomenys 

VVG narių pasiskirstymas pagal sektorius

Atstovauja vietos valdžią

Atstovauja verslą

Atstovauja pilietinę visuomenę
(kaimo bendruomenes ir kitas NVO)

Skaičius

Proc.

Skaičius

Proc.

Skaičius

Proc.

3

4,83

13

20,96

46

74,19

3 VVG nariai – atstovauja vietos valdžią, o tai sudaro 4.83 % visų VVG narių. 13 VVG narių yra verslo atstovai arba beveik 21 %. Didžioji dalis VVG narių atstovauja pilietinę visuomenę – 46 nariai arba daugiau kaip 74 %.

13 narių arba 21,31 % veikia Alytaus seniūnijoje, 7 narių arba 11,47% – Alovės seniūnijoje, 6 nariai –  9,84 % – Birštono seniūnijoje, 4 nariai – 6,56 % veikia Butrimonių seniūnijoje, 5 nariai – 8,20 % – Daugų seniūnijoje, 3 nariai –  4,92 % – Krokialaukio seniūnijoje, 4 nariai 6,56 % – Miroslavo seniūnijoje, 4 nariai arba  6,56 % – Nemunaičio seniūnijoje, 6 nariai arba daugiau kaip 9,84 % – Pivašiūnų seniūnijoje, 3 nariai arba 4,92 % – Punios seniūnijoje, 1 narys arba 1,64 %  – Raitininkų seniūnijoje ir 5 nariai arba 8,20 % – Simno seniūnijoje.

Nuo 2023 m. kovo 23 d. VVG valdybos protokolu  Nr.31 nutarimu  pasikeitė Alytaus rajono VVG narių duomenys

VVG narių pasiskirstymas pagal sektorius

Atstovauja vietos valdžią

Atstovauja verslą

Atstovauja pilietinę visuomenę
(kaimo bendruomenes ir kitas NVO)

Skaičius

Proc.

Skaičius

Proc.

Skaičius

Proc.

2

3,57

10

17,86

44

78,57

2 VVG nariai – Alytaus rajono ir Birštono savivaldybės atstovauja vietos valdžią, o tai sudaro  3,57 % visų VVG narių. 10 VVG nariai yra verslo atstovai arba daugiau kaip 17 %. Didžioji dalis VVG narių atstovauja pilietinę visuomenę – 44 narys arba daugiau kaip 78 %.

Alytaus rajono VVG nariai atstovauja visą VVG teritoriją, t.y. VVG sudėtyje yra narių iš visų VVG teritorijoje esančių seniūnijų.

2 VVG nariai – savivaldybės atstovauja visą VVG teritoriją ir tai sudaro  3,5 % narių visoje VVG narių struktūroje.

12 narių arba 21 % veikia Alytaus seniūnijoje, 7 narių arba 12 % – Alovės seniūnijoje, 6 nariai arba daugiau kaip 10 % – Birštono seniūnijoje, 3 nariai arba daugiau kaip 5 % veikia Butrimonių seniūnijoje, 5 nariai arba daugiau kaip 8 % – Daugų seniūnijoje, 3 nariai arba daugiau kaip 5 % – Krokialaukio seniūnijoje, 4 nariai arba 7 % – Miroslavo seniūnijoje, 4 nariai arba  7 % – Nemunaičio seniūnijoje, 5 nariai arba daugiau kaip 8 % – Pivašiūnų seniūnijoje, 3 nariai arba daugiau kaip 5 % – Punios seniūnijoje, 1 narys arba beveik 2 %  – Raitininkų seniūnijoje ir 4 nariai arba  7 % – Simno seniūnijoje.

VVG nariai teritorijoje pasiskirstę ne vienodai, tai įtakoja teritorijoje veikiančių organizacijų skaičius ir jų pasirinkimas dalyvauti VVG veikloje.

Iki 2022 m. balandžio 28 d. VVG narių pasiskirstymas pagal sektorius 

Atstovauja vietos valdžią

Atstovauja verslą

Atstovauja pilietinę visuomenę
(kaimo bendruomenes ir kitas NVO)

Skaičius

Proc.

Skaičius

Proc.

Skaičius

Proc.

2

3,5

14

24,56

41

71,92

2 VVG nariai – Alytaus rajono ir Birštono savivaldybės atstovauja vietos valdžią, o tai sudaro  3,5 % visų VVG narių. 14 VVG nariai yra verslo atstovai arba beveik kaip 25 %. Didžioji dalis VVG narių atstovauja pilietinę visuomenę – 41 narys arba beveik 72 %.

Alytaus rajono VVG nariai atstovauja visą VVG teritoriją, t.y. VVG sudėtyje yra narių iš visų VVG teritorijoje esančių seniūnijų.

2 VVG nariai – savivaldybės atstovauja visą VVG teritoriją ir tai sudaro  3,5 % narių visoje VVG narių struktūroje.

12 narių arba 21 % veikia Alytaus seniūnijoje, 7 narių arba 12 % – Alovės seniūnijoje, 6 nariai arba daugiau kaip 10 % – Birštono seniūnijoje, 3 nariai arba daugiau kaip 5 % veikia Butrimonių seniūnijoje, 5 nariai arba daugiau kaip 8 % – Daugų seniūnijoje, 3 nariai arba daugiau kaip 5 % – Krokialaukio seniūnijoje, 4 nariai arba 7 % – Miroslavo seniūnijoje, 4 nariai arba  7 % – Nemunaičio seniūnijoje, 5 nariai arba daugiau kaip 8 % – Pivašiūnų seniūnijoje, 3 nariai arba daugiau kaip 5 % – Punios seniūnijoje, 1 narys arba beveik 2 %  – Raitininkų seniūnijoje ir 4 nariai arba  7 % – Simno seniūnijoje.

VVG nariai teritorijoje pasiskirstę ne vienodai, tai įtakoja teritorijoje veikiančių organizacijų skaičius ir jų pasirinkimas dalyvauti VVG veikloje.