Valdybos posėdžių protokolai

Posėdžių protokolai

2024 m. valdybos posėdžių protokolai

2024 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 17

2024 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 16

2024 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 15

2024 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 14

2023 m. valdybos posėdžių protokolai

2024 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 13

2023 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 12

2023 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 11

2023 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 10

2023 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 9

2023 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 8

2023 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 7

2023 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 6

2023 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 5

2023 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 4

2023 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 3

2023 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 2

2023 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 1 

2023 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 34

2023 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 33

2023 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 32

2023 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 31

2023 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 29

2023 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 28

2023 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 27

2023 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 26

2022 m. valdybos posėdžių protokolai

2022 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 25

2022 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 24

2022 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 23

2022 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 22

2022 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 21

2022 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 20

2022 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 19

2022 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 18

2022 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 17

2021 m. valdybos posėdžių protokolai

2021 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 16

2021 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 15

2021 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 14

2021 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 13

2021 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 12

2021 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 11

2021 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 10

2021 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 9

2021 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 8

2021 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 7

2021 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 6

2021 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 5

2021 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 4

2021 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 3

2021 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 2

2021 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 1

2020 m. valdybos posėdžių protokolai

2020 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 47

2020 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 46

2020 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 45

2020 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 44

2020 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 43

2020 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 42

2020 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 41

2020 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 40

2019 m. valdybos posėdžių protokolai

2019 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 39

2019 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 38

2019 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 37

2019 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 36

2019 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 35

2019 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 34

2019 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 33

2019 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 32

2019 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 31

2019 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 30

2019 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 29

2019 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 28

2019 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 27

2019 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 26

2019 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 25

2019 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 24

2019 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 23

2019 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 22

2019 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 21

2019 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 20

2019 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 19

2019 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 18

2018 m. valdybos posėdžių protokolai

2018 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 17

2018 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 16

2018 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 15

2018 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 14

2018 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 13

2018 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 12

2018 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 11

2018 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 10

2018 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 9

2018 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 8

2018 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 7

2018 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 6

2018 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 5

2018 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 4

2018 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 3

2018 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 2

2018 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 1

2017 m. valdybos posėdžių protokolai

2017 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 29

2017 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 28

2017 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 27

2017 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 26

2017 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 25

2017 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 24

2017 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 23

2017 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 22

2017 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 21

2016 m. valdybos posėdžių protokolai

2016 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 20

2016 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 19

2016 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 18

2016 m. valdybos posėdžio protokolas Nr.17

2016 m. valdybos posėdžio protokolas Nr.16

2016 m. valdybos posėdžio protokolas Nr.15

2016 m. valdybos posėdžio protokolas Nr.14

2016 m. valdybos posėdžio protokolas Nr.13

2016 m. valdybos posėdžio protokolas Nr.12

2016 m. valdybos posėdžio protokolas Nr.11

2015 m. valdybos posėdžių protokolai

2015 m. valdybos posėdžio protokolas Nr.10

2015 m. valdybos posėdžio protokolas Nr.9

2015 m. valdybos posėdžio protokolas Nr.8

2015 m. valdybos posėdžio protokolas Nr.7

2015 m. valdybos posėdžio protokolas Nr.6

2015 m. valdybos posėdžio protokolas Nr.5

2015 m. valdybos posėdžio protokolas Nr.4

2015 m. valdybos posėdžio protokolas Nr.3

2015 m. valdybos posėdžio protokolas Nr.2

2015 m. valdybos posėdžio protokolas Nr.1

2010 m. valdybos posėdžių protokolai

2010 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 15

2010 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 14

2010 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 13

2010 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 12

2010 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 11

2010 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 10

2010 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 9

2010 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 8

2010 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 7

2009 m. valdybos posėdžių protokolai

2009 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 6

2009 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 5

2009 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 4

2009 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 3

2009 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 2

2009 m. valdybos posėdžio protokolas Nr. 1

 

* Vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų duomenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, siekiant nepažeisti teisės aktų, VVG  protokolai viešai peržiūrai teikiami be parašų. Tiesiogiai suinteresuotiems asmenims, pateikusiems  motyvuotus prašymus, su originaliais protokolais, protokolų priedais ir dalyvių sąrašais galima susipažinti VVG buveinėje) Naujoji g. 48, Alytus.