Strategija 2010-2013

Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams ir jos pakeitimai

Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategija 2010-2013 metams (pilna versija), siųsti .DOC | .PDF

Alytaus rajono vietos veiklos grupės „Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010-2013 metams“ pakeitimas (2011 m. rugsėjo 30 d.)

Alytaus rajono vietos veiklos grupės „Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010-2013 metams“ pakeitimas (2012 m. lapkričio 10 d.)

Alytaus rajono vietos veiklos grupės „Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010-2013 metams“ pakeitimas (2013 m.) 

Alytaus rajono vietos veiklos grupės „Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010-2013 metams“ pakeitimas (2015 m.) (aktuali versija), siųstis .PDF


Plėtros vizija, prioritetai, priemonės

Plėtros vizija

I prioritetas

II prioritetas


Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams įgyvendinimo planas

Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams įgyvendinimo planas

I etapas. Pasirengimas

II etapas. Vietos projektų paraiškų rinkimas, jų vertinimas ir tvarkymas

III etapas. Projektų įgyvendinimas

IV etapas. Įgyvendintos strategijos užbaigimas ir vertinimas


Informacija pareiškėjams

Kvietimai

Kvietimų vertinimo ir tvirtinimo rezultatai


Aktuali informacija dėl užbaigtų vietos projektų ataskaitų pateikimo

Vietos projekto įgyvendinimo ataskaita (taikoma I Prioriteto „Išvystytos, patrauklios, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas“ 1.1. priemonei „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ ir pagal 2.1 priemonės „Kaimo gyventojų socialinės, ekonominės saviraiškos galimybių didinimas, pilietiškumo skatinimas“ 2.1.2 veiklos sritį „Parama kaimo gyventojų verslo, ekonominio aktyvumo iniciatyvoms“ pareiškėjams) (2017.04.12)

Vietos projekto įgyvendinimo ataskaita (taikoma II Prioriteto „Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra“ pareiškėjams, išskyrus 2.1 priemonės „Kaimo gyventojų socialinės, ekonominės saviraiškos galimybių didinimas, pilietiškumo skatinimas“ 2.1.2 veiklos sritį „Parama kaimo gyventojų verslo, ekonominio aktyvumo iniciatyvoms“ ) (2017.04.12)

Užbaigto vietos projekto metinės ataskaitos tikrinimo klausimynas (2017.04.12)