Įvykdyti projektai

2019 lapkričio 24

Teritorinio bendradarbiavimo projektas „Dzūkijos piliakalnių kelias“ Nr. 44TT-KV-18-1-03519- PR001

2018 m. spalio 23 d. Lazdijų turizmo informaciniame centre įvyko konferencija “Dzūkijos piliakalniu kelias – naujų erdviu kūrimas”, tai įžanginė / pažintinė konferencija prieš pradedant įgyvendinti teritorinį projektą “Dzūkijos piliakalniu kelias”, kurio pareiškėjas yra Trakų krašto VVG, o partneriai – Alytaus rajono VVG, Prienų rajono VVG ir Dzūkijos kaimo plėtros […]
2019 gegužės 25

Projektas „Alytaus rajono vietos veiklos grupės bendruomenių sąskrydis“

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG)  įkurta 2009 m. kovo 4 d. ir šiais 2019 m. švenčia 10 metų sukaktį, bei nuo 2015 m. įgyvendina Lietuvos 2014 -2020 metų kaimo plėtros programos lėšomis finansuojamą „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuotą vietos plėtros strategiją 2015 – […]
2018 birželio 1

Projektas „Aktyvios vietos veiklos grupės – stiprus regionas: Alytaus rajono patirties perdavimas Ozurgeti“ Nr. P2018-VB-GR-13

Alytaus rajono VVG partnerio teisėmis dalyvauja Alytaus rajono savivaldybės administracijos parengtame vystomojo bendradarbiavimo projekte „Aktyvios vietos veiklos grupės – stiprus regionas: Alytaus rajono patirties perdavimas Ozurgeti“ Nr. P2018-VB-GR-13. Projekto tikslas – skatinti Gruzijos Guria regiono vystymąsi ir pilietinės visuomenės raidą.
2018 gegužės 15

Projektas „VVG ir bendruomenių dalyvavimas mugėse ir renginiuose Lietuvoje bei užsienyje“

Alytaus rajono VVG įgyvendina projektą „VVG ir bendruomenių dalyvavimas mugėse ir renginiuose Lietuvoje bei užsienyje“. Projektą finansavo Alytaus rajono savivaldybės administracija. Projekto tikslas: VVG dalyvaujant mugėse ir renginiuose skatinti, palaikyti VVG  narės Alytaus rajono  savivaldybės ir jos  bendruomeninių organizacijų aktyvumą, verslumą bei žinomumą Lietuvoje bei užsienyje. Įgyvendinant projektą bus  suburta komanda projekto veiklų […]
2018 gegužės 1

Projektas „Bendradarbiavimo paieškos: Lietuva – Vokietija“ Nr. 44TT-KA-17-2-03777-PR001

Alytaus rajono VVG partnerio teisėmis dalyvauja Druskininkų vietos veiklos grupės projekte „Bendradarbiavimo  paieškos: Lietuva – Vokietija“. Tai  techninė parama tarptautinio bendradarbiavimo projektui inicijuoti. Projekte dalyvaujantys partneriai Lietuvos teritorijoje veikiančios Druskininkų ir Alytaus rajono VVG bei Šventosios žuvininkystės regiono VVG, o taip pat Vokietijoje veikianti Märkische Seen VVG, kurios atstovai 2017 m. rudenį svečiavosi Lietuvoje ir […]
2017 gegužės 8

Projektas „Alytaus rajono bendruomenių ir jaunimo verslumo skatinimas“

Alytaus rajono savivaldybė  skyrė  paramą Alytaus rajono vietos veiklos grupės projektui  „Alytaus rajono bendruomenių ir jaunimo verslumo skatinimas“ (toliau projektas). Projekto tikslas – skatinti Alytaus rajono bendruomenių ir jaunimo  aktyvumą, kūrybiškumą ir verslumą. Uždaviniai: Atnaujinti  ir išleisti informacinį  leidinį, skirtą Alytaus rajono vietos bendruomenėms; Organizuoti  išvyką ir dalyvauti „Aitvarų festivalyje“ […]
2016 gegužės 1

„Alytaus rajono vietos veiklos grupės strategijos rengimo baigiamasis etapas“

„Alytaus rajono vietos veiklos grupės strategijos rengimo baigiamasis etapas“ Projekto įgyvendinimo pradžia: 2016 m. gegužės 13 d. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 3 – 6 mėn. Projektą finansavo : Alytaus rajono savivaldybė. Projekto veiklos kryptys ir tikslai : „Alytaus rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategijos parengimas pagal KPP 2014-2020 m.“ (VPS) vertinimo […]
2016 sausio 1

Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams

Alytaus rajono VVG – tai savanoriška, tris sektorius (privatų, visuomeninį, valstybinį ir vietos valdžios) jungiančių organizacijų asociacija, turinti aiškiai apibrėžtą atstovaujamą teritoriją ir organizacinę struktūrą. Asociacija atstovauja ekonominiu ir fiziniu (geografiniu) atžvilgiu vientisą teritoriją, kuri apima visą Alytaus rajono savivaldybę. Alytaus rajono VVG tikslas – efektyviai pasinaudoti ES skiriama parama, […]
2015 gruodžio 31

Projektas „Alytaus krašto amatininkų, ūkininkų ir bendruomenių aktyvinimas, įgyvendinant projektą „Alytaus rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategijos parengimą pagal KPP 2014-2020 m.“

Alytaus rajono savivaldybė 2015 m.  gruodžio 11 d.  skyrė  paramą Alytaus rajono vietos veiklos grupės projektui  „„Alytaus krašto amatininkų, ūkininkų  ir  bendruomenių aktyvinimas, įgyvendinant projektą „Alytaus rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategijos parengimą pagal KPP 2014-2020 m.“ (toliau projektas). Projekto tikslas – Alytaus krašto amatininkų, bendruomenių aktyvinimas, siekiant paskatinti  tradicinių […]
2015 spalio 1

Projektas „Alytaus rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategijos parengimas pagal KPP 2014-2020 m.“ Nr. 42PP-KA-14-1-05388

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) gavo paramą projektui „Alytaus rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategijos parengimas pagal KPP 2014-2020 m.“ Nr. 42PP-KA-14-1-05388 pagal paramos paraiškos kaimo vietovių vietos plėtros strategijai arba dvisektorei vietos plėtros strategijai parengti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį […]