2023-2029 m. vietos plėtros strategija

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS  (sąrašas tęstinis, pildomas registruojant gautas paraiškas, teikiamas Agentūrai po kiekvieno kvietimo užregistravus paraiškas arba bet kuriuo metu pagal Agentūros paklausimą)


„Vietos plėtros strategija 2023 – 2027 m. Alytaus rajono savivaldybei ir Birštono savivaldybės kaimiškajai teritorijai“ 

Dėl paramos skyrimo

VPS 1 dalis (PDF formatu) (Aktuali)

VPS 2 dalis (.xlsx formatu) (Aktuali)

 

VPS 8 priedas. Pagrindiniai Alytaus r. VVG teritorijos duomenys

VPS 9 priedas. Alytaus r. VVG teritorijos gyventojų poreikių tyrimo rezultatai ir klausimynas

VPS 10 priedas. Duomenys apie Alytaus r. VVG teritorijos socialinę situaciją (įskaitant informaciją apie skurdo riziką ir socialinę atskirtį patiriančius asmenis ir (arba) jų grupes)

VPS 11 priedas. Duomenys apie Alytaus r. VVG teritorijos ekonominę situaciją

VPS 12 priedas. Duomenys apie Alytaus r. VVG teritorijos socialinę infrastruktūrą ir kultūros išteklius 1 lentelė

VPS 13 priedas. Duomenys apie Alytaus r. VVG teritorijos gamtos išteklius

VPS 14 priedas. Naudota literatūra

1-7  priedai (dėl asmens duomenų apsaugos) saugomi Alytaus rajono vietos veiklos grupės patalpose, Naujoji g. 48, Alytus


ALYTAUS RAJONO VVG TERITORIJOS GYVENTOJŲ POREIKIŲ TYRIMO REZULTATAI


Paramos 2023–2027 metų kaimo vietovių vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodika

https://apklausa.lt/f/xzul1w4.fullpage

VPS projektas (versija 3) (PDF versija)

VPS Nr. 2.1.1 VPS 3.2. 4 priedas VPS formos II dalis (neaktualu)

VPS priedas (.xlsx formatu) (neaktualu)

Alytaus rajono VVG vietos plėtros strategija (neaktualu)

Alytaus rajono VVG vietos plėtros strategija (patikslinta 2023 12 03) (neaktualu)