2023-2029 m. vietos plėtros strategija


Alytaus rajono vietos veiklos  grupė parengė „Vietos plėtros strategijos 2023 – 2027 m. Alytaus rajono savivaldybei ir Birštono savivaldybės kaimiškajai teritorijai“ (toliau – VPS) projektą ir kviečia Jus susipažinti/teikti pastabas, atkreipiant dėmesį į VPS SSGG ir priemonių planavimo informaciją. Pastabas galite pateikti iki 2023 m. gegužės 29 d. paspaudus  nuorodą: https://apklausa.lt/f/xzul1w4.fullpage

VPS projektas (versija 3) (PDF versija)

VPS Nr. 2.1.1 VPS 3.2. 4 priedas VPS formos II dalis

VPS 8 priedas. Pagrindiniai Alytaus r. VVG teritorijos duomenys

VPS 9 priedas. Alytaus r. VVG teritorijos gyventojų poreikių tyrimo rezultatai ir klausimynas

VPS 10 priedas. Duomenys apie Alytaus r. VVG teritorijos socialinę situaciją (įskaitant informaciją apie skurdo riziką ir socialinę atskirtį patiriančius asmenis ir (arba) jų grupes)

VPS 11 priedas. Duomenys apie Alytaus r. VVG teritorijos ekonominę situaciją

VPS 12 priedas. Duomenys apie Alytaus r. VVG teritorijos socialinę infrastruktūrą ir kultūros išteklius 1 lentelė

VPS 13 priedas. Duomenys apie Alytaus r. VVG teritorijos gamtos išteklius

VPS 14 priedas. Naudota literatūra

1-7  priedai (dėl asmens duomenų apsaugos) saugomi Alytaus rajono vietos veiklos grupės patalpose, Naujoji g. 48, Alytus


ALYTAUS RAJONO VVG TERITORIJOS GYVENTOJŲ POREIKIŲ TYRIMO REZULTATAI


Paramos 2023–2027 metų kaimo vietovių vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodika

VPS priedas (.xlsx formatu)

Alytaus rajono VVG vietos plėtros strategija