Viešųjų pirkimų dokumentai

Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja visus projektų vykdytojų, siekiančių pasinaudoti finansine parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – Programa) priemones ir (ar) veiklos sritis ir pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano (toliau – SP) intervencines priemones (toliau – priemonės), prekių, paslaugų, kurių pirkimo vertė lygi arba viršija 70 000 Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), ar darbų pirkimus (jeigu pagal priemonių įgyvendinimo taisykles numatytas jų finansavimas), kurių vertė lygi arba viršija 174 000 Eur be PVM, ir dėl kurių prašoma paramos pagal pateiktas paraiškas, išskyrus pirkimus.

Alytaus rajono VVG viešųjų pirkimų dokumentai

Alytaus rajono VVG supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2016 m.  PDF

Alytaus rajono VVG supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m. PDF

Alytaus rajono VVG supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2014 m.  DOC | PDF

Alytaus rajono VVG supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2012 m. DOC | PDF

Alytaus rajono VVG supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2011 m. PDF

Alytaus rajono VVG supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės DOC | PDF

Viesuju pirkimu ataskaita už 2023 m. PDF

Viesuju pirkimu ataskaita už 2022 m. PDF

Viesuju pirkimu ataskaita už 2021 m. PDF

Viesuju pirkimu ataskaita už 2020 m. PDF

Viesuju pirkimu ataskaita už 2018 m. PDF

Viesuju pirkimu ataskaita už 2017 m. PDF

Viešųjų pirkimų ataskaita už 2016 m. PDF

Viešųjų pirkimų ataskaita už 2015 m. PDF

Viešųjų pirkimų ataskaita už 2013 m. PDF

Viešųjų pirkimų ataskaita už 2011 m. PDF

Viešųjų pirkimų ataskaita 2010 m. PDF

Patikslinta viešųjų pirkimų ataskaita už 2010 m. PDF

2020 m. Informacija apie Alytaus rajono vietos veiklos grupės pradedamus mažos vertės pirkimus PDF

2019 m. Informacija apie Alytaus rajono vietos veiklos grupės pradedamus mažos vertės pirkimus PDF

2018 m. Informacija apie Alytaus rajono vietos veiklos grupės pradedamus mažos vertės pirkimus PDF

2017 m. Informacija apie Alytaus rajono vietos veiklos grupės pradedamus mažos vertės pirkimus PDF

2016 m. Informacija apie Alytaus rajono vietos veiklos grupės pradedamus mažos vertės pirkimus PDF

2015 m. Informacija apie Alytaus rajono vietos veiklos grupės pradedamus mažos vertės pirkimus  PDF

2014 m. Informacija apie Alytaus rajono vietos veiklos grupės vykdytus mažos vertės pirkimus PDF

2011 m. Alytaus rajono VVG pirkimų planas (jis metu eigoje gali keistis). PDF