Posėdžių, susirinkimų informacija

Posėdžių, susirinkimų medžiaga

Alytaus rajono vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas 2020-01-20

Kvietimas

Visuotinio susirinkimo darbotvarkė

Karantino nutarimas

Narių sąrašas

Visuotinio susirinkimo protokolas

VVG pirmininko ataskaita 2020

VVG valdybos ataskaita

Finansinių ataskaitų forma už 2020

VVG aiškinamasis raštas 2020

Revizoriaus ataskaita 2020

Pranešimas dėl nario mokesčio

VPS kaimo ataskaita 2020

Galimų VPS keitimų paiškinimas


Alytaus rajono vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas 2016-04-28

Kvietimas į visuotinį susirinkimą ir darbotvarkė;

ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS ATASKAITA UŽ 2015 M.

Alytaus rajono vietos veiklos grupės pirmininko ataskaita už 2015 m.;

Aiškinamasis raštas prie 2015 metų balanso;

Revizijos ataskaita dėl finansinės veiklos per 2015 m.;

Alytaus rajono vietos veiklos grupės įstatai;

Matiešonių krašto bendruomenės prašymas;

Svajūno Adžgausko prašymas;

Justino Gradecko prašymas;


Alytaus rajono vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas 2015 m.

Alytaus rajono vietos veiklos grupės narių visuotinio susirinkimo nr. 8 darbotvarkė;

Dėl VšĮ „Tėviškės namai“ priėmimo į Alytaus rajono VVG narius;

Dėl Alytaus VVG 2014 m. finansinės atskaitomybės;

Dėl Birštono VVG kreipimosi, Dėl bendros veiklos strategijos įgyvendinimo;

Kurk Lietuvai;

 

Alytaus rajono vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas 2014 m.

Alytaus rajono vietos veiklos grupės narių vsuotinio susirinkimo nr. 6 darbotvarkė;

Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos darbo reglamentas (2 klausimas);

Aiškinamasis raštas prie 2013 metų balanso (atnaujinta) (5 klausimas);

Revizijos ataskaita dėl finansinės veiklos per 2013 m. (atnaujinta) (6 klausimas);

Dėl Birštono VVG susijungimo (8 klausimas).