Įgyvendinti vietos projektai 2010-2013 – Alytaus rajono vietos veiklos grupė

Įgyvendinti vietos projektai 2010-2013

2015 birželio 15

„Nemunaičio bendruomenės užimtumo ir laisvalaikio praleidimo gerinimas“ NR. LEADER-15-ALYTUS-07-073

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas I Prioritetas. „Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra“. Strategijos priemonė ir veiklos sritis 1.1. Priemonės „Kaimo gyventojų socialinės, ekonominės saviraiškos galimybių didinimas, pilietiškumo skatinimas“. 1.1.2. veiklos sritis „Kaimo gyventojų socialinės saviraiškos, bendrų iniciatyvų rėmimas“. Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens […]
2013 gruodžio 19

„Radžiūnų kaimo bendruomenės patalpų remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-05-065

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas I prioritetas: „Išvystytos, patrauklios, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas“. Strategijos priemonė ir veiklos sritis 1.1 Priemonė. Kaimo atnaujinimas ir plėtra. 1.1.2. veiklos sritis „Kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstravimas, remontas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“. Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis […]
2013 gruodžio 19

„Vandens gerinimo ir geležies šalinimo sistemų įrengimas Luksnėnų kaime Alytaus seniūnijoje Alytaus rajone“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-05-066

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas I prioritetas: „Išvystytos, patrauklios, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas“. Strategijos priemonė ir veiklos sritis 1.1 Priemonė. Kaimo atnaujinimas ir plėtra. 1.1.1. veiklos sritis „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas, sukūrimas“. Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Alytaus rajono […]
2013 gruodžio 19

„Daugų miesto parko įrengimas“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-05-067

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas I prioritetas: „Išvystytos, patrauklios, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas“. Strategijos priemonė ir veiklos sritis 1.1 Priemonė. Kaimo atnaujinimas ir plėtra. 1.1.1. veiklos sritis „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas, sukūrimas“. Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Alytaus rajono […]
2013 gruodžio 19

„Pivašiūnų kapinių infrastruktūros sutvarkymas“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-05-068

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas I prioritetas: „Išvystytos, patrauklios, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas“. Strategijos priemonė ir veiklos sritis 1.1 Priemonė. Kaimo atnaujinimas ir plėtra. 1.1.1. veiklos sritis „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas, sukūrimas“. Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Alytaus rajono […]
2013 gruodžio 19

„Genių kaimo bendruomenių patalpų remontas ir pritaikymas bendruomenių poreikiams“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-05-069

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas I prioritetas: „Išvystytos, patrauklios, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas“. Strategijos priemonė ir veiklos sritis 1.1 Priemonė. Kaimo atnaujinimas ir plėtra. 1.1.2. veiklos sritis „Kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstravimas, remontas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“. Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis […]
2013 gruodžio 19

„Alytaus kaimo bendruomenės užimtumo didinimas skatinant verslumą“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-05-070

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas II Prioritetas. „Kaimo tradicijų puoselėjimas“. Strategijos priemonė ir veiklos sritis 2.1. Priemonės „Kaimo gyventojų socialinės, ekonominės saviraiškos galimybių didinimas, pilietiškumo skatinimas“. 2.1.1. veiklos sritis „Kaimo gyventojų socialinės saviraiškos, bendrų iniciatyvų rėmimas“. Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Alytaus […]
2013 gruodžio 19

„Simno parapijos namų rekonstrukcija ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-05-071

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas I Prioritetas. „Išvystytos, patrauklios, motyvuojančios gyventi dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas“. Strategijos priemonė ir veiklos sritis 1.1. Priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“. 1.1.2. veiklos sritis „Kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstravimas, remontas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“. Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) […]
2013 liepos 23

„Asociacijos „Salabados jaunimas“ veiklos ir iniciatyvų skatinimas“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-050

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas II prioritetas „Kaimo tradicijų puoselėjimas“ Strategijos priemonė ir veiklos sritis 2.2. Priemonės „Jaunimo motyvacijos ir iniciatyvų skatinimas“ 2.2.1. veiklos sritis „ Jaunimo užimtumą gerinančios, aktyvumą ir integravimąsi į vietos bendruomenę didinančios veiklos rėmimas“ Pareiškėjo vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas Alytaus rajono savivaldybės […]
2013 liepos 23

„Kultūringam jaunimui – turiningas laisvalaikis“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-051

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas II prioriteto „Kaimo tradicijų puoselėjimas“ Strategijos priemonė ir veiklos sritis 2.2. Priemonės „Jaunimo motyvacijos ir iniciatyvų skatinimas“ 2.2.1. veiklos sritis „ Jaunimo užimtumą gerinančios, aktyvumą ir integravimąsi į vietos bendruomenę didinančios veiklos rėmimas“ Pareiškėjo vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas Alytaus rajono savivaldybės […]