„Genių kaimo bendruomenių patalpų remontas ir pritaikymas bendruomenių poreikiams“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-05-069

„Alytaus kaimo bendruomenės užimtumo didinimas skatinant verslumą“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-05-070
2013 gruodžio 19
„Pivašiūnų kapinių infrastruktūros sutvarkymas“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-05-068
2013 gruodžio 19

„Genių kaimo bendruomenių patalpų remontas ir pritaikymas bendruomenių poreikiams“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-05-069

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas I prioritetas: „Išvystytos, patrauklios, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas“.
Strategijos priemonė ir veiklos sritis 1.1 Priemonė. Kaimo atnaujinimas ir plėtra.

1.1.2. veiklos sritis „Kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstravimas, remontas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“.

Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Alytaus rajono savivaldybės administracija
Partnerio vardas, pavardė (jeigu partneris fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Alytaus rajono Genių kaimo bendruomenė

Genių kaimo Beržyno asociacija

Vietos projekto įgyvendinimo vieta Pivašiūnų k., Pivašiūnų sen., Alytaus rajonas
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 20
Bendra vietos projekto vertė, Lt (su PVM) 127676,08
Paramos suma, Lt 96642,95
Pareiškėjo įnašas natūra, Lt 9664,30
Partnerio įnašas natūra, Lt 1073,81
Projekto tikslas  

Skatinti bendruomeniškumą ir kaimo žmonių užimtumą.

Projekto uždaviniai

Suremontuoti bendruomenės patalpas, t.y. pakeisti grindis, duris, suremontuoti lubas, sienas, sutvarkyti elektros instaliaciją, sumontuoti kondicionierių.

Planuojami projekto rezultatai

Suremontuotos 1 patalpos.