„Nemunaičio bendruomenės užimtumo ir laisvalaikio praleidimo gerinimas“ NR. LEADER-15-ALYTUS-07-073

„Aktyvi šeima: raktas į kokybišką gyvenimą [Raktas]“ Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-03-015
2014 vasario 3
Projektas „Alytaus rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategijos parengimas pagal KPP 2014-2020 m.“ Nr. 42PP-KA-14-1-05388
2015 spalio 1

„Nemunaičio bendruomenės užimtumo ir laisvalaikio praleidimo gerinimas“ NR. LEADER-15-ALYTUS-07-073

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas I Prioritetas. „Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra“.
Strategijos priemonė ir veiklos sritis 1.1. Priemonės „Kaimo gyventojų socialinės, ekonominės saviraiškos galimybių didinimas, pilietiškumo skatinimas“.

1.1.2. veiklos sritis „Kaimo gyventojų socialinės saviraiškos, bendrų iniciatyvų rėmimas“.

Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Asociacija „Nemunaičio bendruomenė“
Partnerio vardas, pavardė (jeigu partneris fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas UAB „Tarzanija“
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Alytaus r. Nemunaičio sen., Alovės sen., Raitininkų sen., Punios sen., Alytaus sen.
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 1
Bendra vietos projekto vertė, Eur (su PVM) 11250,00
Paramos suma, Eur 9000,00
Pareiškėjo įnašas natūra, Eur
Partnerio įnašas natūra, Eur
Projekto tikslas

Bendradarbiaujant su Alytaus rajono verslininkais ir sudarius sąlygas vandens turizmo paslaugų teikimui Nemune, didinti Nemunaičio gyventojų verslumą, užimtumą ir laisvalaikio gerinimą.

Projekto uždaviniai

1. Pagerinti Nemunaičio bendruomenės užimtumą ir laisvalaikio praleidimą.
2. Didinti Nemunaičio miestielio žinomumą.
3. Sudaryti sąlygas vandens turizmo paslaugų teikimui Nemune.
4. Bendradarbiauti su Alytaus rajono verslininkais.

Planuojami projekto rezultatai

1. Iš uždirbtų pajamų bus užtikrinta pontoninio – pramoginio plausto priežiūra, įsigyti vandens dviračiai, baidarės. Pagerės gyventojų užimtumas, laisvalaikio praleidimo kokybė, atvyks daugiau turistų. Bus sudarytos sąlygos bendruomenės nariams užsidirbti papildomų ar pastovių pajamų, kadangi vandens turizmo paslaugas teiks jie patys pagal paslaugų sutartis.
2. Nemunaičio seniūnijos gyventojai, norėdami persikelti iš vienos Nemuno pusės į kitą mokės tik simboinį mokestį, o tai labai palengvins gyventojų susisiekimo galimybes.
3. Bus užmegzti ir plėtojami bendradarbiavimo ryšiai tarp bendruomenės ir Alytaus rajono verslininkų, kad būtų užtikrintas kompleksiškas paslaugos teikimas.
4. Bus užmegzti 3 bendradarbiavimo ryšiai – sudarytos 3 paslaugų sutartys su vietos gyventojais (bendruomenės nariais) ir Alytaus rajono verslininkais (1 paslaugų sutartis su gidu, 1 su laivavedžiu ir viena sutartis su partneriu dėl paslaugų teikimo).