„Vandens gerinimo ir geležies šalinimo sistemų įrengimas Luksnėnų kaime Alytaus seniūnijoje Alytaus rajone“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-05-066

„Daugų miesto parko įrengimas“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-05-067
2013 gruodžio 19
„Radžiūnų kaimo bendruomenės patalpų remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-05-065
2013 gruodžio 19

„Vandens gerinimo ir geležies šalinimo sistemų įrengimas Luksnėnų kaime Alytaus seniūnijoje Alytaus rajone“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-05-066

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas I prioritetas: „Išvystytos, patrauklios, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas“.
Strategijos priemonė ir veiklos sritis 1.1 Priemonė. Kaimo atnaujinimas ir plėtra.

1.1.1. veiklos sritis „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas, sukūrimas“.

Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Alytaus rajono savivaldybės administracija
Partnerio vardas, pavardė (jeigu partneris fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Mechanizatorių 10 d, Luksnėnų kaimas, Alytaus seniūnija, Alytaus rajonas.
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 12
Bendra vietos projekto vertė, Lt (su PVM) 403333,32
Paramos suma, Lt 300000,00
Pareiškėjo įnašas natūra, Lt
Partnerio įnašas natūra, Lt
Projekto tikslas  

Užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą.

Projekto uždaviniai Pagerinti vandens kokybę, užtikrinti, kad valyto vandens kokybė atitiktų Lietuvos higienos normų HN 24:2003 reikalavimus.
Planuojami projekto rezultatai

Pagerinta vandens kokybė, užtikrinant, kad valyto vandens kokybė atitiktų Lietuvos higienos normų HN 24:2003 reikalavimus.