„Radžiūnų kaimo bendruomenės patalpų remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-05-065

„Vandens gerinimo ir geležies šalinimo sistemų įrengimas Luksnėnų kaime Alytaus seniūnijoje Alytaus rajone“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-05-066
2013 gruodžio 19
Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams, Nr. 4VP-KA-10-1-000823-PR001
2013 gruodžio 31

„Radžiūnų kaimo bendruomenės patalpų remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-05-065

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas I prioritetas: „Išvystytos, patrauklios, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas“.
Strategijos priemonė ir veiklos sritis 1.1 Priemonė. Kaimo atnaujinimas ir plėtra.

1.1.2. veiklos sritis „Kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstravimas, remontas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“.

Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Alytaus rajono savivaldybės administracija
Partnerio vardas, pavardė (jeigu partneris fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Visuomeninė organizacija Radžiūnų kaimo bendruomenė
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Radžiūnų kaimas, Nemuno g. 54, Alytaus sen., Alytaus rajonas
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 20
Bendra vietos projekto vertė, Lt (su PVM) 67820,81
Paramos suma, Lt 51336,19
Pareiškėjo įnašas natūra, Lt 5133,62
Partnerio įnašas natūra, Lt 570,40
Projekto tikslas  

Suremontuoti bendruomenės patalpas jas pritaikant kultūros vertybių puoselėjimui, skatinti bendruomeniškumą ir kaimo žmonių užimtumą.

Projekto uždaviniai 1. pakeisti grindis, langus, duris;
2. suremontuoti lubas ir sienas;
3. sutvarkyti elektros instaliaciją.
Planuojami projekto rezultatai

Suremontuotos 1 patalpos, priklausančios bendruomenei.