Projektas „Susitelkti ir kurti“, skirtas paminėti Lietuvos įstojimo į NATO ir Europos Sąjungą 20-metį

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr.42
2024 birželio 5
PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr.41 (pratęstas)
2024 birželio 20

Projektas „Susitelkti ir kurti“, skirtas paminėti Lietuvos įstojimo į NATO ir Europos Sąjungą 20-metį

Alytaus rajono VVG pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, kad pagal Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai taisyklių 3 veiklą gavo paramą projektui „Susitelkti ir kurti“.

2024 m. birželio 14 d. projekto mobilus seminaras „Pavyzdžiai įkvepia“ vyks keliaujant, mokantis  ir sustojant  Eičiuose, Tauragės r., Pagramančio  bendruomenėje „Gramančia“, Tauragės r.,  Šaltojo karo muziejuje, Plungės, r.,  Darbėnų bendruomenėje , Asociacija „Tekstilės kelias“  bei  Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydyje  Karklėje, Klaipėdos r.

Šio projekto  tikslas – sutelkti   Alytaus rajono vietos  bendruomenių lyderius ir aktyvistus prasmingai  paminėti Lietuvos įstojimo į  NATO ir Europos Sąjungą 20- metį bei mobiliai  mokantis suformuoti mentorių/ moderatorių komandą, kad jie  vėliau savo bendruomenėse skatintų vystyti sumanių  kaimų  projektų idėjas, planuotų  naujas veiklas, projektus, organizuotų bendradarbiavimo tinklus ir vienytųsi darniai kurti kaimo plėtrą  bet kokiomis sąlygomis.

2024 m. LR Seimas paskelbė  NATO ir Europos Sąjungos  metais Lietuvoje: sukanka 20 metų kaip Lietuva  yra  NATO ir Europos Sąjungos narė.  Per šį laikotarpį įvyko stiprūs  pokyčiai  Lietuvos  kaimiškosiose teritorijose, itin pagerėjo žmonių gyvenimo kokybė. Suprantama, kad finansinė parama ir saugumas ypač  prisidėjo  prie  žmonių gerovės kūrimo, tačiau pastaruoju metu  pasaulyje  ir Europoje keičiasi geopolitinė situacija, vyksta karai, keičiasi klimatas ir  tai neigiamai veikia Lietuvos kaimo bendruomenes, jos prarado motyvaciją bendradarbiauti, vienytis, planuoti, burtis ir net mokytis, t.y. žmones, vis dar neatsigavo po  COVID 19 pandemijos.

–  Uždarumas, izoliacija ir nuolatinė blogų žinių srautas turi neigiamą įtaką bendruomenių kūrybiškumui ir vystymuisi. Šie veiksniai  taip  pat turi psichologinį poveikį bendruomenių žmonėms, trukdydami jų gebėjimui mąstyti naujais ir inovatyviais būdais, todėl Alytaus rajono VVG teritorijoje labai pastebimas, kad bendruomenėse juntamas:

– mažesnis išorinis įkvėpimas/ poveikis: izoliuoti asmenys ar bendruomenė turi mažiau galimybių susidurti su naujais idėjų ar kultūrinių tendencijų pavyzdžiais ir tas neskatina bendruomenę mąstyti naujoviškumui ir kūrybingumui.

– Stresas ir psichologinis spaudimas: pastovios neigiamos žinios arba nuolatinis spaudimas didina  bendruomenių žmonių stresą ir susirūpinimą. Tai kelia psichinį apkrovą ir susiaurina mąstymo galimybes.

– savarankiškos veiklos trūkumas: izoliacija reiškiasi ribotu bendravimu su kitais žmonėmis arba ribota prieiga prie išteklių ir patirties, kas trukdo eksperimentuoti ir tobulinti idėjas.

– nuolatinis pesimizmas ir neviltis: ilgalaikis neigiamų žinių srautas kelia bendruomenėms pesimizmą ir neviltį dėl ateities perspektyvų, tai trukdo kūrybiškam mąstymui ir inovacijoms.

– kaip atsvarą šiems veiksniams, svarbu kurti  priemones, aplinką, kuri skatina atvirumą, pasitikėjimą ir optimizmą bei mokyti žmones. VVG parengė šį projektą,  kad  paskatinti Alytaus rajono bendruomenių lyderių ir aktyvių žmonių motyvavimą, bendravimą,  pateikiant  jiems teigiamų, kūrybiškumą skatinančių pavyzdžių, kad  jie toliau sėkmingai veiktų  ir  bendradarbiautų

– Projekto idėja sukurti Alytaus rajono vietos veiklos bendruomenių mentorių/ moderatorių komandą ir įgyvendinti  jiems skirtą mobilųjį seminarą, kad sugrįžę į bendruomenes pasidalintų savo patirtimis  su  savo bendruomenių nariais.

Bendruomenių lyderius reikia ne tik mokyti, bet ir sukurti Alytaus rajono vietos veiklos grupės mentorių/ motyvatorių komandą, kad VVG teritorijos bendruomenės taptų stipresnės ir atsparesnės.

Tikimasi, kad šiam renginiui paramą skirs ir Alytaus rajono savivaldybė, nes VVG teikia paraišką dėl šio projekto koofinansavimo.

Nuo paramos paskyrimo  dienos Alytaus rajono VVG  vykdė teritorijos bendruomenių mentorių/ motyvatorių komandos paiešką ir atranką į  mobiliems mokymams. Komanda beveik suformuota ir ją sudarys Alytaus rajono vietos veiklos grupės bendruomenių lyderiai aktyvūs asmenys.

Lėšas projektui skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

 Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija