„Alytaus kaimo bendruomenės užimtumo didinimas skatinant verslumą“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-05-070

„Simno parapijos namų rekonstrukcija ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-05-071
2013 gruodžio 19
„Genių kaimo bendruomenių patalpų remontas ir pritaikymas bendruomenių poreikiams“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-05-069
2013 gruodžio 19

„Alytaus kaimo bendruomenės užimtumo didinimas skatinant verslumą“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-05-070

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas II Prioritetas. „Kaimo tradicijų puoselėjimas“.
Strategijos priemonė ir veiklos sritis 2.1. Priemonės „Kaimo gyventojų socialinės, ekonominės saviraiškos galimybių didinimas, pilietiškumo skatinimas“.

2.1.1. veiklos sritis „Kaimo gyventojų socialinės saviraiškos, bendrų iniciatyvų rėmimas“.

Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Alytaus rajono savivaldybės administracija
Partnerio vardas, pavardė (jeigu partneris fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Visuomeninė organizacija „Alytaus kaimas“
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Alytaus rajono Alytaus, Daugų ir Pivašiūnų seniūnijos
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 11
Bendra vietos projekto vertė, Lt (su PVM) 150899,30
Paramos suma, Lt 100000,00
Pareiškėjo įnašas natūra, Lt
Partnerio įnašas natūra, Lt 1250,00
Projekto tikslas  

Per pavyzdį skatinti valdžios ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimą, socialinį verslumą, motyvuoti gyventojus imtis naujų veiklų, sukuriant pigesnes šakų smulkinimo paslaugas ir pirmumo tvarka jas teikiant socialiai remiamiems, sunkiai besiverčiantiems, o vėliau ir visiems kitiems Alytaus rajono Alytaus, Daugų, Pivašiūnų gyventojų namų ūkiams.

Projekto uždaviniai

1. Įsigyti vietos projekto veikloms būtiną techniką (traktorių ir šakų smulkintuvą).
2. Įvykdyti partnerio asociacijos vadovo darbų saugos, gaisrinės saugos mokymus.
3. Įvykdyti vietos projekto viešinimo priemones (paženklinti įsigytą įrangą ir parengti bei paviešinti 2 straipsnius apie projektą ir jo eigą savivaldybės svetainėje).
4. Projekto partnerio iniciatyva ir ištekliais surengti 3 informacinius renginius apie projekto veiklas ir būsimą paslaugą gyventojams, gyvenantiems projekto įgyvendinimo teritorijos Alytaus, Daugų, Pivašiūnų seniūnijose.

Planuojami projekto rezultatai

Įsigytas 1 traktorius ir 1 šakų smulkintuvas.
Įvykdyti vadovo darbų saugos, gaisrinės saugos mokymai.
Surengti 3 informaciniai renginiai.