Teritorinio bendradarbiavimo projektas „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose“ Nr. 44TT-KV-19-2-08613- PR001

VVG administracijos susitikimai Birštono savivaldybėje
2021 liepos 24
PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr.30
2021 rugpjūčio 6

Teritorinio bendradarbiavimo projektas „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose“ Nr. 44TT-KV-19-2-08613- PR001

Projekto pareiškėja Ukmergės rajono VVG.

Projekto partneriai Alytaus ir  Tauragės rajonų VVG.

Projekto įgyvendinimo teritorijos:  Ukmergės rajono savivaldybės Veprių seniūnija,  Alytaus rajono savivaldybės Nemunaičio seniūnija, Tauragės rajonas savivaldybės Mažonų seniūnija.

Lėtojo turizmo paslaugos  Lietuvoje iki šiol nėra plačiai žinomos. Projekto metu bus organizuojamas  priemonės ir mokymų ciklas lėtojo turizmo paslaugų organizavimo atstovams. Įgyvendinus projektą atsiras prielaidos naujų darbo vietų kūrimui ne tik lėtojo turizmo atstovams, bet ir kitiems paslaugų teikėjams, kadangi  projekto įgyvendinimo teritorijose bus suformuotas naujas lėtojo turizmo paslaugų paketas.    Tikimasi, kad projektas  suaktyvins  projekto įgyvendinimo teritorijų  turizmo paslaugų teikėjus  peržiūrėti savo paslaugas ir ateityje  jie gebės prisitraukti išrankius turistus – lėto turizmo  mėgėjus.

Projektas skirtas kaimo gyventojų ir organizacijų verslumui, vietos ekonomikai ir turizmo plėtrai skatinti, didinti ne žemės ūkio veiklų įvairovę kaimo vietovėse.  Projektu bus sprendžiamos kaimo gyventojų užimtumo, verslumo trūkumo, turizmo patrauklumo skatinimo kaime problemos.

Projekto veiklomis ir rezultatais siekiama prisidėti sprendžiant ir rajonų socialines problemas. Tikimasi kad projekto įgyvendinimas padės ir socialiai pažeidžiamoms rajonų visuomenės grupėms. Šiuo metu kaimiškose vietovėse daugiausiai gyvena senyvo amžiaus žmonės, socialinės rizikos asmenys (skurdą patiriantys asmenys, daugiavaikės šeimos, bedariai).  Didžioji dalis kaimo gyventojų augina vaisius bei daržoves. Lėtojo turizmo esmė yra viskas kas užauginta, pagaminta ir kilę iš tos teritorijos būtų tiekiama turistui, todėl socialinės rizikos asmenys turės galimybę tiekti savo auginamą produkciją ar gaminamus gaminius parduoti turistams, kurie lankosi jų vietovėse.

 Rengiant ir įgyvendinant tarpregioninį projektą laikomasi partnerystės principo, kadangi projektą įgyvendina trijų rajonų vietos veiklos grupės: Alytaus, Tauragės bei Ukmergės rajonų. Šiuo projektu visi trys partneriai siekia bendro tikslo įgyvendinimo. Taip pat projektas atitinka partnerių vietos plėtros strategijose numatyto principų laikymosi.

 Siekiant aplinkos išsaugojimo ir tvarios plėtros  projekto metu bus derinami ekonominiai, socialiniai ir aplinkos aspektai, kad būtų patenkinamo dabarties kartos poreikiai, kartu nepabloginant gyvenimo sąlygų ateities kartoms.

Viena iš lėtojo turizmo filosofijų yra tvarus naudojimas, aplinkos saugojimas. Šiame turizmo modelyje yra naudojami  visi esami ir įmanomi natūralūs nesukomercializuoti vietovės produktai ir  per ilgą susiformavę ištekliai, paslaugos.  Parengtus verslo strategiją bus išsiaiškinta kaip efektyviai panaudoti turimus išteklius verslo vystymui, nepažeidžiant ir nesutrikdant natūralios vietovės būties.

Projektas finansuojamas iš Lietuvos kaimo plėtros 2014 -2020 metų  programos priemonės „Leader“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“.

Projekto pareiškėja Ukmergės rajono VVG teritorinio bendradarbiavimo projekto  „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose“  Nr. 44TT-KV-19-2-08613- PR001 sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra prie ŽUM pasirašė 2020 m. vasario 20 d.

STRATEGIJA PDF

 Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija