Įgyvendintas projektas „Katalikiškasis gegužis. Šiuolaikiškumas ir tradiciškumas“

Kvieimas registruoti žalias iniciatyvas „Lietuvos galia“ platformoje
2022 gegužės 18
Bendruomenių iniciatyvoms įgyvendinti „Maxima“ skiria 130 tūkst. eurų
2022 gegužės 27

Įgyvendintas projektas „Katalikiškasis gegužis. Šiuolaikiškumas ir tradiciškumas“

2022-uosius Seimas yra paskelbęs Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metais. Alytaus rajono vietos veiklos grupė (VVG) įgyvendino  Alytaus rajono savivaldybės administracijos finansuotą projektą „Katalikiškasis gegužis. Šiuolaikiškumas ir tradiciškumas“, kuris  buvo  skirtas  Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko atminimui.

VVG organizuoti projekto renginį pradėjo 2022 m. kovo – balandžio mėn. ir tam  buvo suformuota projekto komanda, suplanuoti vieši pirkimai, parengta  konferencinio renginio programa. Projekto komanda perplanavo projekto įgyvendinimo vietą  ir renginiui įvykdyti pasirinko vietą, kuri labiau atitiko renginio dvasią ir tematiką – tai Bukauciškių dvaro koplyčia (paveldo objektas), Daugų seniūnijoje, Alytaus rajone, kuri 2007 – 2013  m. finansavimo laikotarpiu  buvo restauruota  iš VVG vietos plėtros strategijos (VPS) lėšų vietos projektu „Bukauciškių koplyčios restauravimas bei pritaikymas turizmo reikmėms“ Nr. LEADER -12- ALYTUS -03 -028.

Konferencinis renginys „Katalikiškasis gegužis. Šiuolaikiškumas ir tradiciškumas“ buvo organizuotas 2022 m. gegužės 19 d. Renginio programoje  buvo  numatyta, kad  taip pat apžvelgsime katalikiškąsias  gegužės mėnesio šventes ir tradicijas (Motinos kultą, majavas, altorėlių tradicijas)..

Renginyje dalyvavo Daugų parapijos klebonas Vidas Jelinskas, kuris aukojo šventas mišias.  Pranešimą „Mylinčių širdžių monsinjoras“  skaitė   aktorė ir režisierė  Olita Dautartaitė. Aktorė taip pat pristatė  žurnalistės Ramunės Sakalauskaitės knygą „Gyvenimas. Koks jis buvo?  Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“.

Alytaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto  vyr. specialistė Laimutė Zavistauskienė skaitė pranešimą „Katalikiškojo gegužio tradicijų šiandiena“.

Po konferencinio renginio diskusijose dalyvavo Daugų Vlado Mirono gimnazijos mokytojai  ir mokiniai, Trečiojo amžiaus universiteto studentai, Daugų seniūnijos seniūnė Irma Kašėtienė,    muzikinius  numerius atliko Alytaus r. meno ir sporto mokyklos mokiniai.

Monsinjoro K. Vasiliausko gyvenimas sutapo su svarbiausiais 20 amžiaus įvykiais. Monsinjoras liudijo dorovinį ir moralinį atsparumą, tvirtą pasaulėžiūrą, tradicijas, tarnystę šaliai bei jos žmonėms. Dvasininkas iki šiol išlieka nesuvaidintos atjautos ir žmogiškumo simboliu, stačiusiu tiltus tarp žmonių.

Renginio pranešėjams ir diskusijos vedėjams, kaip padėkos ženklas, buvo padovanota  Ramunės Sakalauskaitės knyga „Gyvenimas. Koks jis buvo?  Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“,   Visiems renginio dalyviams išdalinti lankstinukai skirti  Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko 100 – mečiui.

Projekto  dalyviai prisimindami  iškilią   Kazimiero Vasiliausko asmenybę  buvo paskatinti  atkreipti dėmesį, kad žmogus vystosi, tobulėja ir dvasiškai auga tik žengdamas per sudėtingus gyvenimo slenksčius. Taip pat  renginio tikslas siejosi su aktualumu atkreipti  visuomenės dėmesį į niekad nesenstančias bendražmogiškas vertybes, o kartu ir katalikiškas tradicijas – pagarbą Motinoms, tikintiesiems  kas ir prisideda prie visos visuomenės  kultūros  puoselėjimo bei taikingumo.  Renginiui pasirinkta vieta Bukauciškių dvaro koplyčia taip pat buvo užuomina Alytaus rajono kultūros darbuotojams, kad išskirtinio turinio ir dvasingiems  žmonėms dedikuojamus   renginius vertėtų organizuoti ne būtinai bažnyčiose, bet ir kitose  rajono išskirtinėse vietose – paveldo objektuose, kurie įprastai  retai naudojami.

Kasmet VVG  turi tikslą – paminėti, atskleisti pačias šviesiausias ir ryškiausias, nepamirštamas Lietuvos asmenybes. Praeitais – 2021 m. metais tai buvo šviesios atminties mokslininkė, archeologė, prof. Marija Gimbutienė, kurios atminimui renginys vyko paveldo objekte, istorinėje Kurnėnų mecenato Lauryno Radziukyno mokykloje. Tuomet renginyje dalyvavo mokslininkės: prof. Viktorija Daujotytė ir dr. Agnė Čivilytė.

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija