Projekto „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose“ plenerai ir baigiamieji renginiai

Kviečiame dalyvauti mokymuose
2021 birželio 29
Liepos 31 d. sporto šventė Venciūnuose
2021 liepos 5

Projekto „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose“ plenerai ir baigiamieji renginiai

Ukmergės rajono vietos veiklos grupė kartu su partneriais Tauragės rajono vietos veiklos grupe bei Alytaus rajono vietos veiklos grupe  baigia įgyvendinti projektą „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose“.

Projektas pradėtas įgyvendinti 2020 m. kovo mėnesį. Rengiant šį teritorinio bendradarbiavimo projektą turizmo srityje, Ukmergės rajono VVG kartu  su Alytaus ir Tauragės rajonų VVG ieškojo sąsajų, kurios galėtų apjungti ne tik 3 skirtingus rajonus – Ukmergės, Alytaus ir Tauragės, bet ir 3 skirtingus regionus – Aukštaitiją, Dzūkiją bei Žemaitiją. Kiekviename rajone buvo pasirinkta po vieną seniūniją, turinčią daugiausia potencialo turizmo srityje: Ukmergėje – Veprių sen., Alytuje – Nemunaičio sen., Tauragėje – Mažonų sen. Šios seniūnijos išsiskiria nuostabia gamta, unikaliu kraštovaizdžiu, kultūros paveldo objektais, įdomiais žmonėmis, turinčiais ką parodyti ir ką papasakoti. Projektu metu sukurta verslo strategija, suburti lėtojo turizmo paslaugų teikėjai, jiems pravestas mokymų ciklas, trijose seniūnijose suorganizuoti plenerai bei baigiamieji renginiai.

Projekto pabaigoje 2021 m. birželio  – liepos mėnesiais Pagramantyje (Tauragės r.), Nemunaityje (Alytaus r.) bei Vepriuose (Ukmergės r.) buvo suorganizuoti plenerai ir baigiamieji renginiai. Plenerų metu buvo sukurti kūriniai, kurie suteikė miesteliams jaukumo ir pagyvino turistų lankomas vietas. Pagramančio miestelyje (Tauragės r.) menininkai savo kūrybines idėjas realizavo Pagramančio „Meilės take“, Nemunaičio miestelį (Alytaus r.) papuošė medžio skulptūromis bei pintomis stebulėmis, Veprių miestelyje – savo darbais pagyvino seną Veprių malūną.

Pagramančio pleneras ir baigiamasis projekto renginys.

Birželio 1-4 dienomis Tauragėje Ukmergę atstovavo menininkai Jolita Šlepetienė, Aušra Bartkutė-Deviatnikova bei Vaidas Žvirblis. Šių menininkų darbai papuošė Pagramančio miestelio pakraštyje „Meilės akmens“ link vedantį taką. Menininkas Vaidas Žvirblis sukūrė ir ant upelio akmens „pasodino“ žavingą zuikio skulptūrą. Jolita Šlepetienė iš vytelių sukūrė ir medžiuose „apgyvendino“ būrį beždžionėlių, Aušra Bartkutė-Deviatnikova baltiškais raštais ištapė medinius tako fragmentus, medžių kamienus. Alytiškiai laisvieji menininkai Ingrida ir Arūnas Vaitkai sukūrė gamtos televizorių  ir  lovą, o kūrėja  Henrieta Lapinskaitė  laumių  mazgais ir  juostomis apipynė Meilės tako nuorodas.

Papuoštas Pagramančio miestelio takas, vedantis „Meilės akmens“ link

Nemunaičio  pleneras ir baigiamasis projekto renginys.

Plenere Nemunaityje birželio 15-18 d. iš Alytaus krašto  dalyvavo 2  laisvųjų menininkų  šeimos Grigaliūnai bei  Vaitkų šeimos, medžio drožėjas Artūras Zienka,   Iš Ukmergės atvyko skulptorius Viktoras Žentelis, floristė Stasė Aldona Maskoliūnienė bei kultūros darbuotoja Rasa Laskauskienė.  Nemunaičio plenere taip pat dalyvavo Tauragės krašto atstovas kūrėjas medžio drožėjas Nerijus Ališauskas su sūnumi.

Po plenero Nemunaičio miestelį papuošė Artūro Zienkos medžio skulptūra ant grybo sėdintis vaikas,  Viktoro Žentelio skulptūra žuvis-kalmaras,  Nerijaus  Ališausko skulptūra – duodanti ranka.  Ingrida ir  Arūnas Vaitkai,, Stasė Aldona Maskoliūnienė ir Rasa Laskauskienė sutvėrė ir apipynė stebules Nemunaičio Joninių šventei. Grigaliūnų šeima sukūrė žemės meno pavyzdį Nemuno pakrantėje. 

Birželio 18  d.  Nemunaityje vyko projekto „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose“ baigiamasis renginys, o  įĮ projekto uždaromąjį renginį atvyko Alytaus rajono savivaldybės  mero pavaduotoja  Dalia Kitavičienė,  mero patarėja Dalia Paulauskaitė, Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė, administracijos direktoriaus pavaduotojas Virgilijus  Pranckevičius,  

Nemunaičio plenerą parėmė  ir mediena pasirūpino Nemunaičio seniūnas Rimantas Avižienis ir seniūnaitis Saulius Ludavičius su bičiuliais.

Skulptūras galutinai sutvarkė ir eksponavimui paruošė  taip pat  seniūnas Rimantas Avižienis su seniūnijos pagalbininkais,  Paramą paskyrė Nemunaičio bendruomenė  ir UAB „Lytagra“

Nemunaičio miestelis. V. Žentelio skulptūra- žuvis-kalmaras

Veprių pleneras ir baigiamasis projekto renginys.

Plenero Vepriuose metu, birželio 29 – liepos 2 d., ant UAB „Likmerė“ padovanotų medžio plokščių menininkai nutapė Veprius simbolizuojančius kūrinius, vėliau ištapytomis medžio plokštėmis buvo uždengti Veprių malūno langai. Šis meninis sprendimas Veprių miestelį ne tik pavers patrauklesniu turistams, bet ir padės apsaugoti yrantį malūno pastatą.

Plenero temą – „Veprių istorijos atspindžiai“ pasiūlė vepriškis, jau daug metų savo kūriniais gražinantis Veprių miestelį, skulptorius Viktoras Žentelis. Plenero dalyviai su malonumu įsitraukė į šios idėjos realizavimą, o kūrybinių darbų įkvėpimu tapo turtinga Veprių miestelio istorija ir Veprių krašto muziejuje saugomi eksponatai.

Laisvieji menininkai iš Alytaus Ingrida ir Arūnas Vaitkai ant plokščių nutapė su Veprių krašto istorija susijusias asmenybes – malūnininką, kalvį, mokytoją. Tauragės rajono atstovės, dailės mokytojos Vida Karbauskienė ir Jurgita Navickienė sukūrė darbus tautinių raštų motyvais. Ukmergės meno mokyklos ir Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos dailės mokytoja Jolita Šlepetienė savo darbuose įamžino dalelę Veprių krašto istorijos, o Aušra Bartkutė-Deviatnikova savo darbuose atskleidė gamtos grožį. Veprių malūną papuošė ir paties plenero idėjos autoriaus – skulptoriaus Viktoro Žentelio piešiniai-komiksai, kuriuose galima atpažinti Veprių miestelio žmones. 

Projektas „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose“

Liepos 2 d. Vepriuose vyko projekto „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose“ baigiamasis renginys. Renginyje dalyvavo Ukmergės rajono savivaldybės meras Rolandas Janickas, jo pavaduotoja Agnė Balčiūnienė, administracijos direktorius Darius Varnas ir jo pavaduotoja Dalė Steponavičienė, projekto ir plenerų dalyviai, Alytaus ir Ukmergės VVG atstovai, Veprių bendruomenės nariai bei kiti svečiai.

Renginio moderatorė Lina Baublienė supažindino su Lietuvoje pirmuosius žingsnius žengiančiu lėtuoju turizmu, pristatė šio pilotinio projekto „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose“ dalyvius – lėtojo turizmo paslaugų teikėjus bei parodė projekto metu apie juos sukurtus vaizdo siužetus.

Jei neturėjote galimybės

Dėkojame projekto koordinatoriams,  partneriams, projekto dalyviams, rėmėjams, svečiams,  Alytaus rajono savivaldybės  vadovas ir jos administracijai  už suteiktą paramą  prisidėdant prie projekto , o ypatingas Ačiū  – kūrėjams ir menininkams, kurie padovanojo dalelę savęs  visų partnerių teritorijose   Nemunaičio, Pagramančio ir Veprių miesteliuose.

Projektas „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose“ finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „LEADER” veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas”.

Alytaus rajono ir Ukmergės rajono vietos veiklos grupių informacija