Projekto „Dzūkiški atsivėrimai: Vaikų ir jaunimo folkloro festivalis“ įgyvendinimas

Rimvydas Truncė „Turizmo verslo pradžia“ ALYT-LEADER-6B-TD-36-2-2023/42 VS-PV-23-1-00712-PR001
2023 spalio 8
Spalio 21 d. kviečiame į renginį – parodą „Jotvingių kelias“
2023 spalio 17

Projekto „Dzūkiški atsivėrimai: Vaikų ir jaunimo folkloro festivalis“ įgyvendinimas

Alytaus rajono vietos veiklos grupė 2023 m. rugsėjo 24 d, įgyvendino   projektą „Dzūkiški atsivėrimai: Vaikų ir jaunimo folkloro festivalis“, kuriam paramos lėšas skyrė  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, ir su programa Vaikų ir jaunimo folkloro festivalis „Dzūkiški atsivėrimai“  dalyvavo  Alovės herbo šventėje

Projekto tikslas:

Kartu su Alytaus  krašto bendruomenėmis, amatininkais, vaikais  ir jaunimu, mokytojais ir kultūros darbuotojais  įvykdytas tradicinįisAlytaus rajono vietos veiklos grupės renginys „Dzūkiški atsivėrimai: Vaikų ir jaunimo folkloro festivalis“,  skirtas  Dzūkijos (Dainavos)  vardo paminėjimo jubiliejiniams 770  metams, kad  Alytaus krašte  būtų palaikomas  ir nesloptų   saugojamos dzūkiškos tradicijos, tarmė, papročiai, muzikavimas, šokiai ir kitas folkloras ir stiprėtų  etnokultūrinių žinių  vaikams  ir jaunimui perdavimas – perimamumas  bei  kūrybiškas bendruomeniškumo  bei bendradarbiavimo  skatinimas, saugant ir gaivinant senąją  Dzūkijos (Dainavos) kaimo etnokultūrą.

Projekto uždaviniai:

  1. Įgyvendinti tradicinį renginį „Dzūkiški atsivėrimai: Vaikų ir jaunimo folkloro festivalis“, kuriame etno menu dalijasi vaikai  ir jaunimas.
  2. Sutelkti bendradarbystei, kontaktų pasikeitimui, motyvuoti tautinio paveldo produktų sertifikavimui Alytaus krašto bendruomenes, amatininkus, kultūros darbuotojus, mokytojus,  kurie vaikams ir jaunimui  perduoda žinias kaip saugoti, atkurti dzūkų folklorą,  vystyti etninę kūrybą, organizuoti senuosius  dzūkų amatus,  moko  gaminti tradicinius patiekalus, žaisti etnožaidimus, dainuoti dzūkiškas dainas, šokti šokius, kalbėti dzūkų tarme  ir potarmėmis.
  3. Viešinti projektą ir pateikti projekto ataskaitą.

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija