Rimvydas Truncė „Turizmo verslo pradžia“ ALYT-LEADER-6B-TD-36-2-2023/42 VS-PV-23-1-00712-PR001

UAB „Medinė statyba“ projektas „UAB „Medinė statyba“ verslo plėtra“ ALYT-LEADER-6A-D-37-3-2023/ 42VS-PV-23-1-01988-PR001
2023 spalio 7
Projekto „Dzūkiški atsivėrimai: Vaikų ir jaunimo folkloro festivalis“ įgyvendinimas
2023 spalio 10

Rimvydas Truncė „Turizmo verslo pradžia“ ALYT-LEADER-6B-TD-36-2-2023/42 VS-PV-23-1-00712-PR001

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas III prioritetas „Vietos privalumų panaudojimas jos plėtrai“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis Priemonė „Vietos turizmo skatinimas, dzūkų etninės kultūros puoselėjimas“  (LEADER-19.2-SAVA-7)
Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Rimvydas Truncė
Partnerio vardas, pavardė (jeigu partneris fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Bukaučiškių II k., Daugų sen., Alytaus r.
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 18
Bendra vietos projekto verte Eur:

(su PVM)

(be PVM)

 

165 919,00

137 303,46

Paramos suma, Eur 90 327,00
Informacija apie vietos projekto pasiekimus:

Sukurtų naujų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

Darbo vieta (etatai) asmeniui iki 29 m. (imtinai)

 

2

 

2

 

1

Projekto tikslas Pagerinti Alytaus r. VVG teritorijos turizmo infrastruktūrą, skatinti turizmą ir puoselėti etnokultūros tradicijas vykdant apgyvendinimo veiklą ir rekreacinės laisvalaikio veiklos organizavimą, susijusį su etnokultūros tematika ir jos puoselėjimu.
Projekto uždaviniai –          Planuojama statyti 2 pastatus, skirtus vykdyti turizmo veiklai.