Labai svarbi informacija naujo laikotarpio VPS 2023 – 2029 m. vietos projektų pareiškėjams!

Jaukių ir šiltų šv. Velykų!
2024 kovo 31
Rengiama Alytaus rajono VVG teritorijos maisto gamintojų duomenų bazė
2024 balandžio 6

Labai svarbi informacija naujo laikotarpio VPS 2023 – 2029 m. vietos projektų pareiškėjams!

 

Alytaus rajono vietos veiklos grupė nuo 2024 m. vasario mėn. pradėjo įgyvendinti naują  VPS – „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija 2023 – 2029  metams Nr. 20VS-PV-23-1-01764-PR001“.

Labai svarbu vietos projektų pareiškėjams žinoti, kad Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 3D-102 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano administravimo taisyklių patvirtinimo“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6a4d6a81b48211ed924fd817f8fa798e?jfwid=-4069b90u9  (žr. aktuali suvestinė redakcija) reglamentuoja paraiškos atmetimą net jos nevertinant:

91. Mokėjimo agentūra nesiunčia pareiškėjui paklausimų, atmeta paramos paraišką ir neteikia paramos paraiškos svarstyti projektų atrankos komitetui, kai pagal konkrečios intervencinės priemonės kvietimą teikti paramos paraiškas:

91.1. pateikta paramos paraiška užpildyta ne lietuvių kalba;

91.2. pateikta paramos paraiška užpildyta netinkamos formos;

91.3. prie paramos paraiškos nepateiktas intervencinės priemonės įgyvendinimo taisyklių priede nustatytos formos verslo planas arba pateiktas netinkamos formos verslo planas (taikoma, kai intervencinės priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatyta verslo plano forma);

91.4. prie paramos paraiškos pateiktas intervencinės priemonės įgyvendinimo taisyklių priede nustatytos formos verslo planas, bet jis neparengtas arba parengtas iš dalies (taikoma, kai pagal intervencinės priemonės įgyvendinimo taisykles verslo planas turi būti parengtas);

91.5. prie paramos paraiškos nepateikta 2 ar daugiau dokumentų, kuriuos privalu pateikti kartu su paramos paraiška.

 

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija