Strategija 2015-2020

Informacija pareiškėjams

Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 4 skelbimas

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS)VPS I prioriteto „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas ir darbo vietų kūrimas“, VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2 (toliau – VPS priemonės veiklos sritis) vietos projektams

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija


Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 3 skelbimas

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) VPS I prioriteto „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas ir darbo vietų kūrimas“, VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4 (toliau – VPS priemonės veiklos sritis) vietos projektams

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija


Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 2 skelbimas

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) I prioriteto „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas ir darbo vietų kūrimas“, VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4 vietos projektams

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija


Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 1 skelbimas

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) II prioriteto „Viešosios infrastruktūros kūrimas ir gerinimas“, priemonę „Jauniems žmonėms skirtos infrastruktūros kūrimas ir gerinimas, pritaikant ją laisvalaikiui, sveikatingumui“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6 vietos projektams

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiška

FSA Priedas Nr. 2 Jungtinės veiklos sutartis

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija


Vietos projektų vertinimas

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas paprastojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 1

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas Nr. 2

Informacija apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus

 


„Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija 2015-2020“ ir jos priedai

VPS 2018 sausio 15 d. redakcija (PDF formatu) aktuali

VPS 2016 lapkričio 3 d. redakcija (PDF forrmatu)

VPS 2016 rugpjūčio 17 d. redakcija (PDF formatu)

VPS aktualios redakcijos priedai Nr. 1-10 (PDF formatu)

VPS aktualios redakcijos priedai Nr. 11-20 (PDF formatu)

VPS aktualios redakcijos priedas Nr. 21 (PDF formatu)

VPS aktualios redakcijos priedai Nr. 22-23 (PDF formatu)

zenklai.jpg


Projekto „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija 2015-2020“ ataskaitos

2016 m. VPS metinė įgyvendinimo ataskaita (PDF formatu)

zenklai.jpg


Aktuali informacija

Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo

Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. BRA-1 „Dėl 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Vietos projektų atrankos kriterijų sąvadas

Bendrųjų įgūdžių mokymų fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita

Jungtinės veiklos sutartis

SVV statuso deklaracija

Vienos įmonės deklaracija