Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros strategijos 2015-2020 metams“ Nr. 42VS-KA-15-1-06810-PR001 kvietimų grafikas  2024 metams

PRIEMONĖ PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS
VPS priemonės „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9)
nuo

iki

2024-02-28

2024-03-29 (pratęstas iki  2024 04 19)

VPS priemonės „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9)
nuo

iki

2024-05-21

2024-06-21 (pratęstas iki  2024 07 19)

VPS priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-7) veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2- 7.2)
nuo

iki

2024-06-28

2024-08-12

 

Alytaus rajono vietos veiklos grupės „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategija  2023 – 2029  metams“  planuojamų kvietimų grafikas 2024 metams

PRIEMONĖ PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS
 1 priemonė. Sveikatinimo paslaugų kokybės gerinimas
ir prieinamumo didinimas
nuo

iki

2024-02-28

2024-03-29

 2 priemonė. Darnaus turizmo verslo kūrimas ir plėtra
integruojant vietos kultūros ir gamtos išteklius
nuo

iki

2024-05-27

2024-06-28

 5 priemonė. Jaunimo verslumo ir įtraukties
skatinimas
nuo

iki

2024-08-19

2024-09-23


*Paspaudus ant reikiamo dokumento jis yra parsiunčiamas word formatu. Jo reikia ieškoti prie atsiųstų dokumentų (Downloads). Paspaudus ant (PDF) failas atidaromas pdf formatu.

**Alytaus rajono VVG neatsako už verslo subjektų – konsultantų/ konsultacinių įmonių internete ar socialiniuose tinkluose platinamą klaidinančią informaciją apie Alytaus rajono VVG vietos projektus ar jų pateikimo terminus/ grafikus. Patikimą informaciją rasite tik  www.alytausrvvg.lt  ir nma.lt interneto svetainėse.

 

Alytaus rajono vietos veiklos grupės „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategija  2023 – 2029  metams“ 

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 2 skelbimas (nuo 2024 m. gegužės 27 d., 08.00 val. iki 2024 m. birželio 28 d., 24.00 val.)   (PDF)

2 priemonė. Darnaus turizmo verslo kūrimas ir plėtra integruojant vietos kultūros ir gamtos išteklius

Vietos projekto paraiškos forma

Verslo planas   (PDF)

Jungtinės veiklos sutartis (PDF)

 

 


Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 1 skelbimas (nuo 2024 m. vasario 28 d., 08.00 val. iki 2024 m. kovo 29 d., 24.00 val.)   (PDF)

1 priemonė. Sveikatinimo paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas (kodas ALYT-LEADER-20VVG-04-01)

Vietos projekto paraiškos forma

Verslo planas   (PDF)

 

 


Alytaus rajono vietos veiklos grupės „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategija  2015 – 2020  metams“ 

Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 42 skelbimas  (nuo 2024 m. birželio 28 d. 08.00 val. iki 2024 m. liepos 29 d., 24.00 val.)  (PDF) 

VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričiai „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2- 7.2)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričiai „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2- 7.2)   (PDF)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma  (PDF)

FSA Priedas Nr. 2 Jungtinės veiklos sutartis (PDF)

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija (PDF)


Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 41 skelbimas  (PRATĘSTAS iki 2024 m. liepos 19 d., 24.00 val.)   (PDF) AKTUALUS

Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 41 skelbimas  (nuo 2024 m. gegužės 21 d. 08.00 val. iki 2024 m. birželio 21 d., 24.00 val.)  (PDF)  NEAKTUALUS

VPS priemonė „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonė „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9)   (PDF) AKTUALUS

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonė „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9)  (PDF) NEAKTUALUS

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma   (PDF)  AKTUALUS

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma   (PDF)  NEAKTUALUS

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas   (PDF) AKTUALUS

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas   (PDF) NEAKTUALUS

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija   (PDF) AKTUALUS

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija   (PDF) NEAKTUALUS

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija AKTUALUS

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija NEAKTUALUS


 

Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 40 skelbimas  (PRATĘSTAS iki 2024 m. balandžio 19 d., 24.00 val.)   (PDF) AKTUALUS

Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 40 skelbimas (nuo 2024 m. vasario 28 d., 08.00 val. iki 2024 m. kovo 29 d., 24.00 val.)   (PDF) NEAKTUALUS

VPS priemonė „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonė „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9)   (PDF)   AKTUALUS

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonė „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9)   (PDF) NEAKTUALUS

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma   (PDF)  AKTUALUS

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma   (PDF) NEAKTUALUS

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas   (PDF)

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija   (PDF)

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija


 

Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 39 skelbimas ( nuo 2023 m. spalio 3 d. 08.00 val. iki 2023 m. lapkričio 6 d., 24.00 val.)  (PDF)

VPS priemonė „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonė „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9)   (PDF)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma   (PDF)

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas   (PDF)

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija   (PDF)

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija

VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričiai „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2- 7.2)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričiai „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2- 7.2)   (PDF)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma  (PDF)

FSA Priedas Nr. 2 Jungtinės veiklos sutartis (PDF)

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija (PDF)

VPS priemonė „Vietovės privalumų panaudojimas“(kodas LEADER-19.2-SAVA-8)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonė „Vietovės privalumų panaudojimas“(kodas LEADER-19.2-SAVA-8)    (PDF)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma   (PDF)

FSA Priedas Nr. 2 Jungtinės veiklos sutartis   (PDF)

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija   (PDF)


 

Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 38 skelbimas ( nuo 2023 m. liepos 17 d. 08.00 val. iki 2023 m. rugpjūčio 21 d., 24.00 val.)  (PDF)

VPS priemonė „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonė „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9)   (PDF)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma   (PDF)

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas   (PDF)

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija   (PDF)

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) I prioriteto „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas ir darbo vietų kūrimas“, VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2    (PDF)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma (PDF)

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas (PDF)

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija (PDF)

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija

VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričiai „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2- 7.2)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričiai „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2- 7.2)   (PDF)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma  (PDF)

FSA Priedas Nr. 2 Jungtinės veiklos sutartis (PDF)

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija (PDF)

VPS priemonė „Vietovės privalumų panaudojimas“(kodas LEADER-19.2-SAVA-8)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonė „Vietovės privalumų panaudojimas“(kodas LEADER-19.2-SAVA-8)    (PDF)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma   (PDF)

FSA Priedas Nr. 2 Jungtinės veiklos sutartis   (PDF)

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija   (PDF)


 

Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 37 skelbimas ( nuo 2023 m. gegužės 6 d. 08.00 val. iki 2023 m. birželio 21 d., 24.00 val.)  (PDF)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4  (PDF) (AKTUALI nuo birželio 8d.)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4  (PDF) (AKTUALI iki birželio 7d. 24 val.)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma   (PDF) (AKTUALI nuo birželio 8d.)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma   (PDF)  (AKTUALI iki birželio 7d. 24 val.)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma   (PDF)  (Neaktualu)

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas    (PDF) (AKTUALI nuo birželio 8d.)

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas    (PDF) (AKTUALI iki birželio 7d. 24 val.)

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija   (PDF) (AKTUALI nuo birželio 8d.)

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija   (PDF) (AKTUALI iki birželio 7d. 24 val.)

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija (AKTUALI nuo birželio 8d.)

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija (AKTUALI iki birželio 7d. 24 val.)


 

Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 36 skelbimas nuo 2023 m. vasario 27 d. 08.00 val. iki 2023 m. balandžio 15 d. 24.00 val.)  (PDF)  (Aktualu)

Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 36 skelbimas ( nuo 2023 m. vasario 27 d. 08.00 val. iki 2023 m. kovo 28 d. 24.00 val.)  (PDF)  (Neaktualu)

Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 36 skelbimas nuo 2023 m. vasario 27 d. 08.00 val. iki 2023 m. kovo 28 d. 24.00 val. (PDF) (Neaktualu)

VPS priemonė „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonė „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9)   (PDF)(Aktualu)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonė „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9)   (PDF)(Neaktualu)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonė „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9)   (PDF) (Neaktualu)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma   (PDF) (Aktualu)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma   (PDF) (Neaktualu)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma   (PDF)  (Neaktualu)

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas   (PDF) (Aktualu)

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas   (PDF) (Neaktualu)

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas   (PDF)  (Neaktualu)

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija   (PDF) (Aktualu)

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija   (PDF) (Neaktualu)

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija   (PDF)  (Neaktualu)

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija   (Aktualu)

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija  (Neaktualu)

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija  (Neaktualu)

VPS priemonė  „Vietos turizmo skatinimas, dzūkų etninės kultūros puoselėjimas“  LEADER-19.2-SAVA-7)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonės „Vietos turizmo skatinimas, dzūkų etninės kultūros puoselėjimas“ LEADER-19.2-SAVA-7   (PDF) (Aktualu)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonės „Vietos turizmo skatinimas, dzūkų etninės kultūros puoselėjimas“ LEADER-19.2-SAVA-7   (PDF) (Neaktualu)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonės „Vietos turizmo skatinimas, dzūkų etninės kultūros puoselėjimas“ LEADER-19.2-SAVA-7    (PDF)  (Neaktualu)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma  (PDF) (Aktualu)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma  (PDF) (Neaktualu)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma (PDF)  (Neaktualu)

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas   (PDF)  (Aktualu)

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas   (PDF)  (Neaktualu)

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas (PDF)  (Neaktualu)

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija (PDF)  (Aktualu)

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija (PDF)  (Neaktualu)

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija (PDF)  (Neaktualu)

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija (Aktualu)

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija (Neaktualu)

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija (Neaktualu)

VPS priemonės  „Ūkio ir verslo plėtra“  2 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4   (PDF) (Aktualu)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4   (PDF) (Neaktualu)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4   (PDF) (Neaktualu)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma   (PDF)  (Aktualu)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma   (PDF)  (Neaktualu)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma   (PDF)  (Neaktualu)

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas    (PDF)  (Aktualu)

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas    (PDF)  (Neaktualu)

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas    (PDF)  (Neaktualu)

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija   (PDF)  (Aktualu)

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija   (PDF)  (Neaktualu)

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija   (PDF)  (Neaktualu)

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija  (Aktualu)

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija  (Neaktualu)

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija (Neaktualu)

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) I prioriteto „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas ir darbo vietų kūrimas“, VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2    (PDF)  (Aktualu)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) I prioriteto „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas ir darbo vietų kūrimas“, VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2    (PDF)  (Neaktualu)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) I prioriteto „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas ir darbo vietų kūrimas“, VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2    (PDF)  (Neaktualu)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma (PDF)  (Aktualu)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma (PDF)  (Neaktualu)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma (PDF)  (Neaktualu)

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas (PDF)  (Aktualu)

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas (PDF)  (Neaktualu)

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas (PDF)  (Neaktualu)

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija (PDF)  (Aktualu)

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija (PDF)  (Neaktualu)

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija (PDF)  (Neaktualu)

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija  (Aktualu)

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija  (Neaktualu)

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija  (Neaktualu)

VPS priemonė „Vietovės privalumų panaudojimas“(kodas LEADER-19.2-SAVA-8)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonė „Vietovės privalumų panaudojimas“(kodas LEADER-19.2-SAVA-8)    (PDF)  (Aktualu)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonė „Vietovės privalumų panaudojimas“(kodas LEADER-19.2-SAVA-8)    (PDF)  (Neaktualu)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonė „Vietovės privalumų panaudojimas“(kodas LEADER-19.2-SAVA-8)    (PDF) (Neaktualu)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma   (PDF)  (Aktualu)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma   (PDF)  (Neaktualu)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma   (PDF)  (Neaktualu)

FSA Priedas Nr. 2 Jungtinės veiklos sutartis   (PDF)  (Aktualu)

FSA Priedas Nr. 2 Jungtinės veiklos sutartis   (PDF)  (Neaktualu)

FSA Priedas Nr. 2 Jungtinės veiklos sutartis   (PDF)  (Neaktualu)

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija   (PDF)  (Aktualu)

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija   (PDF)  (Neaktualu)

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija   (PDF)  (Neaktualu)


 

Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 35 skelbimas ( nuo 2022 m. gruodžio 02 d. 08.00 val. iki 2023 m. sausio 02 d. 24.00 val.)  (PDF)

VPS priemonė „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonė „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9)   (PDF)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma   (PDF)

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas   (PDF)

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija   (PDF)

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija

VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričiai „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2- 7.2)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričiai „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2- 7.2)   (PDF)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma  (PDF)

FSA Priedas Nr. 2 Jungtinės veiklos sutartis (PDF)

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija (PDF)

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) I prioriteto „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas ir darbo vietų kūrimas“, VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2    (PDF)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma (PDF)

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas (PDF)

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija (PDF)

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija

VPS priemonė „Vietovės privalumų panaudojimas“(kodas LEADER-19.2-SAVA-8)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonė „Vietovės privalumų panaudojimas“(kodas LEADER-19.2-SAVA-8)    (PDF)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma   (PDF)

FSA Priedas Nr. 2 Jungtinės veiklos sutartis   (PDF)

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija   (PDF)


 

Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 34 skelbimas ( nuo 2022 m. rugsėjo 12 d. 08.00 val. iki 2022 m. spalio 12 d. 17.00 val. (PDF)

VPS priemonė „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonė „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9)   (PDF)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma   (PDF)

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas   (PDF)

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija   (PDF)

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija

VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričiai „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2- 7.2)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričiai „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2- 7.2)   (PDF)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma  (PDF)

FSA Priedas Nr. 2 Jungtinės veiklos sutartis (PDF)

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija (PDF)

VPS priemonė  „Vietos turizmo skatinimas, dzūkų etninės kultūros puoselėjimas“  LEADER-19.2-SAVA-7)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonės „Vietos turizmo skatinimas, dzūkų etninės kultūros puoselėjimas“ LEADER-19.2-SAVA-7 (PDF)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma (PDF)

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas (PDF)

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija (PDF)

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija

VPS priemonė „Vietovės privalumų panaudojimas“(kodas LEADER-19.2-SAVA-8)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonė „Vietovės privalumų panaudojimas“(kodas LEADER-19.2-SAVA-8)    (PDF)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma   (PDF)

FSA Priedas Nr. 2 Jungtinės veiklos sutartis   (PDF)

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija   (PDF)


 

Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 33 skelbimas (nuo 2022 m. balandžio 29 d. 8.00 val. iki 2022 m. gegužės 31 d. 17 val.)  (PDF)

Priemonės  „Ūkio ir verslo plėtra“  2 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4  (PDF)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma   (PDF)

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas    (PDF)

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija   (PDF)

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija

VPS priemonė „Vietovės privalumų panaudojimas“(kodas LEADER-19.2-SAVA-8)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonė „Vietovės privalumų panaudojimas“(kodas LEADER-19.2-SAVA-8)    (PDF)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma   (PDF)

FSA Priedas Nr. 2 Jungtinės veiklos sutartis   (PDF)

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija   (PDF)


Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 32 skelbimas  (PRATĘSIMAS) (sustabdytas nuo 2022 m.
kovo 25 d., atnaujintas nuo 2022 m. kovo 26 d. bei pratęstas iki 2022 m. balandžio 14 d.)

VPS priemonė „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonė „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9)   (PDF)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma   (PDF)

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas   (PDF)

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija   (PDF)

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija

VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričiai „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2- 7.2)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričiai „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2- 7.2)   (PDF)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma  (PDF)

FSA Priedas Nr. 2 Jungtinės veiklos sutartis   (PDF)

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija   (PDF)


Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 32 skelbimas (nuo 2022 m.  vasario 14  d. 08.00 val. iki 2022  m.  kovo 31 d. 17.00 val.)  (PDF)

VPS priemonė „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonė „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9)   (PDF)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma   (PDF)

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas   (PDF)

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija   (PDF)

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija

VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričiai „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2- 7.2)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričiai „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2- 7.2)   (PDF)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma  (PDF)

FSA Priedas Nr. 2 Jungtinės veiklos sutartis   (PDF)

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija   (PDF)


Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 31 skelbimas (nuo 2021 m. gruodžio 31 d. 8.00 val. iki 2022 m.  vasario 25 d. 17 val.)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4 

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija


Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 30 skelbimas  ATNAUJINTAS nuo 2021 m. lapkričio 3 d. 08.00 val. iki 2021 m. gruodžio 6 d. 17.00 val.

VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričiai „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2- 7.2)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričiai „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2- 7.2)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma

FSA Priedas Nr. 2 Jungtinės veiklos sutartis

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija

VPS priemonė  „Vietos turizmo skatinimas, dzūkų etninės kultūros puoselėjimas“  LEADER-19.2-SAVA-7)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonės „Vietos turizmo skatinimas, dzūkų etninės kultūros puoselėjimas“ LEADER-19.2-SAVA-7

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija


Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 30 skelbimas (PRATĘSIMAS)  (nuo 2021 m. rugpjūčio 6 d. 08.00 val. iki 2021 m. spalio 5 d. 17.00 val.)  SUSTABDYTAS nuo 2021 m. rugsėjo 30 d. iki 2021 m. lapkričio 2 d. imtinai

VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričiai „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2- 7.2)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričiai „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2- 7.2)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma

FSA Priedas Nr. 2 Jungtinės veiklos sutartis

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija

VPS priemonė  „Vietos turizmo skatinimas, dzūkų etninės kultūros puoselėjimas“  LEADER-19.2-SAVA-7)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonės „Vietos turizmo skatinimas, dzūkų etninės kultūros puoselėjimas“ LEADER-19.2-SAVA-7

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija


Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 30 skelbimas (nuo 2021 m. rugpjūčio 6 d. 08.00 val. iki 2021 m. rugsėjo 16 d. 17.00 val.)

VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričiai „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2- 7.2)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričiai „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2- 7.2)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma

FSA Priedas Nr. 2 Jungtinės veiklos sutartis

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija

VPS priemonė  „Vietos turizmo skatinimas, dzūkų etninės kultūros puoselėjimas“  LEADER-19.2-SAVA-7)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonės „Vietos turizmo skatinimas, dzūkų etninės kultūros puoselėjimas“ LEADER-19.2-SAVA-7

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija


Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 29 skelbimas (nuo 20d21 m. birželio 3 d. 08.00 val. iki 2021 m. liepos 12 d. 17.00 val.)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonė „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija


Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 28 skelbimas (nuo 2021 m. balandžio 15 d. 08.00 val. iki 2021 m. gegužės 17 d. 17.00 val.) 

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonės „Inovatyvaus socialinio verslo ir bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9) veiklos sritis „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9.2) 

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija


Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 27 skelbimas (nuo 2021 m. vasario 15 d. 8.00 val. iki 2021 m. kovo 29 d. 17.00  val.)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) I prioriteto „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas ir darbo vietų kūrimas“, VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija


Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 26 skelbimas (nuo 2020 m. gruodžio 18 d. 08.00 val. iki 2021 m. vasario 1 d. 17.00 val. )

VPS priemonė „Mokymai susiję su VPS prioritetų ir priemonių įgyvendinimu“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-3)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonė „Mokymai susiję su VPS prioritetų ir priemonių įgyvendinimu“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma

FSA Priedas Nr. 2 Vienos įmonės deklaracija

FSA Priedas Nr. 3 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija

VPS priemonė  „Vietos turizmo skatinimas, dzūkų etninės kultūros puoselėjimas“  LEADER-19.2-SAVA-7)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonės „Vietos turizmo skatinimas, dzūkų etninės kultūros puoselėjimas“ LEADER-19.2-SAVA-7

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija


Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 25 skelbimas (nuo 2020 m. lapkričio 23 d. 08.00 val. iki 2020 m. gruodžio 21 d. 17.00 val.) (aktualus)

Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 25 skelbimas (nuo 2020 m. lapkričio 6 d. 08.00 val. iki 2020 m. gruodžio 7 d. 17.00 val.) (negaliojantis)

VPS priemonė „Inovatyvaus socialinio verslo ir bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9) veiklos sričiai „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9.2)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonės „Inovatyvaus socialinio verslo ir bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9) veiklos sritis „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9.2) (negaliojantis)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonės „Inovatyvaus socialinio verslo ir bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9) veiklos sritis „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9.2) (aktualus)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma (negaliojantis)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma (aktualus)

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija

VPS priemonė „Bendradarbiavimo, tinklaveikos skatinimas, plėtojant vietos iniciatyvas, diegiant inovacijas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonės „Bendradarbiavimo, tinklaveikos skatinimas, plėtojant vietos iniciatyvas, diegiant inovacijas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8) (neagliojantis)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonės „Bendradarbiavimo, tinklaveikos skatinimas, plėtojant vietos iniciatyvas, diegiant inovacijas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8) (aktualus)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma (negaliojantis)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma (aktualus) 

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija

FSA Priedas Nr. 4 Jungtinės veiklos sutartis

FSA Priedas Nr. 5 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija


Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 24 skelbimas (nuo 2020 m. spalio 30 d. 08.00 val. iki 2020 m. gruodžio 4 d. 17.00 val.) (negaliojantis)

Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 24 skelbimas (nuo 2020 m. lapkričio 23 d. 08.00 val. iki 2020 m. gruodžio 21 d. 17.00 val.) (aktualus)

VPS priemonė „Investicijos žemės ūkio produktų pridėtinei vertei didinti“ (kodas  LEADER-19.2-SAVA-5)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonė „Investicijos žemės ūkio produktų pridėtinei vertei didinti“ (kodas  LEADER-19.2-SAVA-5)  (negaliojantis)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonė „Investicijos žemės ūkio produktų pridėtinei vertei didinti“ (kodas  LEADER-19.2-SAVA-5) (aktualus)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma (negaliojantis)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma (aktualus)

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija

VPS priemonės „Inovatyvaus socialinio verslo ir bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9) veiklos sritis „Inovatyvaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9.1)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonės „Inovatyvaus socialinio verslo ir bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9) veiklos sritis „Inovatyvaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9.1) (negaliojantis)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonės „Inovatyvaus socialinio verslo ir bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9) veiklos sritis „Inovatyvaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9.1) (aktualus)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma (negaliojantis)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma (aktualus)

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija

FSA Priedas Nr. 5 Socialinio poveikio matavimo skaičiuoklės išspausdinimo instrukcija

FSA Priedas Nr. 5.1 Socialinio verslo poveikio matavimo skaičiuoklė


Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 23 skelbimas (nuo 2020 m. rugpjūčio 28 d. 08.00 val. iki 2020 m. rugsėjo 30 d. 17.00 val.)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričiai „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2- 7.2)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma

FSA Priedas Nr. 2 Jungtinės veiklos sutartis

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija


Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 22 skelbimas (nuo 2020 m. liepos 10 d. 8.00 val. iki 2020 m. rugpjūčio 14 d. 17.00  val.)

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) I prioriteto „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas ir darbo vietų kūrimas“, VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija

VPS priemonei „Mokymai susiję su VPS prioritetų ir priemonių įgyvendinimu“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-3).

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonė „Mokymai susiję su VPS prioritetų ir priemonių įgyvendinimu“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma

FSA Priedas Nr. 2 Vienos įmonės deklaracija


Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 21 skelbimas (nuo 2020 m. balandžio 6 d. 8.00 val. iki 2020 m. birželio 5 d. 17.00  val.)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) I prioriteto „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas ir darbo vietų kūrimas“, VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija


Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 20 skelbimas (nuo 2019 m. gruodžio 31 d. 8.00 val. iki 2020 m. vasario 1 d. 17.00  val.)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonė „Investicijos žemės ūkio produktų pridėtinei vertei didinti“ (kodas  LEADER-19.2-SAVA-5)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija


Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 19 skelbimas (nuo 2019 m. gruodžio 20 d. 8.00 val. iki 2020 m. vasario 7 d. 17.00  val.) pratęsta

Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 19 skelbimas (nuo 2019 m. gruodžio 20 d. 8.00 val. iki 2020 m. sausio 24 d. 17.00  val.)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonė „Mokymai susiję su VPS prioritetų ir priemonių įgyvendinimu“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 (pratęsta)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonė „Mokymai susiję su VPS prioritetų ir priemonių įgyvendinimu“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma

FSA Priedas Nr. 2 Vienos įmonės deklaracija


Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 18 skelbimas (nuo 2019 m. gruodžio 6 d. 8.00 val. iki 2020 m. sausio 10 d. 17.00  val.)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričiai „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2- 7.2)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma

FSA Priedas Nr. 2 Jungtinės veiklos sutartis

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija


Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 17 skelbimas (nuo 2019 m. gruodžio 6 d. 8.00 val. iki 2020 m. sausio 10 d. 17.00  val.)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonės „Inovatyvaus socialinio verslo ir bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9) veiklos sritis „Inovatyvaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9.1)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija

FSA Priedas Nr. 5 Socialinio poveikio matavimo skaičiuoklės išspausdinimo instrukcija

FSA Priedas Nr. 5.1 Socialinio verslo poveikio matavimo skaičiuoklė


Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 16 skelbimas (nuo 2019 m. lapkričio4 d. 8.00 val. iki 2019 m. gruodžio 9 d. 17.00  val.)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonės „Vietos turizmo skatinimas, dzūkų etninės kultūros puoselėjimas“ LEADER-19.2-SAVA-7

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija


Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 15 skelbimas (nuo 2019 m. lapkričio4 d. 8.00 val. iki 2019 m. gruodžio 9 d. 17.00  val.)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) I prioriteto „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas ir darbo vietų kūrimas“, VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija


Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 14 skelbimas (nuo 2019 m. gegužės 5 d. 8.00 val. iki 2019 m. birželio  5 d. 17 val.)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-7.6

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma

FSA Priedas Nr. 2 Vienos įmonės deklaracija


Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 13 skelbimas (nuo 2019 m.  balandžio 5 d. 8.00 val. iki 2019 m. birželio 4 d. 17 val.) Patikslintas

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonės „Vietos turizmo skatinimas, dzūkų etninės kultūros puoselėjimas“ LEADER-19.2-SAVA-7

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija


Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 12 skelbimas (nuo 2019 m. kovo 27 d. 8.00 val. iki 2019 m. gegužės 21 d. 17.00  val.) Patikslintas

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) I prioriteto „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas ir darbo vietų kūrimas“, VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija


Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 11 skelbimas (nuo 2019 m. vasario 8 d. 8.00 val. iki 2019 m.  kovo  29 d. 17 val.)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) I prioriteto „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas ir darbo vietų kūrimas“, VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4 

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija


Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 10 skelbimas (nuo 2019 m. sausio 25 d. 8.00 val. iki 2019 m. vasario 28 d. 17 val.)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) I prioriteto „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas ir darbo vietų kūrimas“, VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija


Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 9 skelbimas (nuo 2018 m. gruodžio 14 d. 8.00 val. iki 2019 m. sausio 18 d. 17 val.)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-7.6

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma

FSA Priedas Nr. 2 Vienos įmonės deklaracija


Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 8 skelbimas (nuo 2018 m. spalio 29 d. 8.00 val. iki 2018 m.  gruodžio  3  d. 17 val.)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonės „Vietos turizmo skatinimas, dzūkų etninės kultūros puoselėjimas“ LEADER-19.2-SAVA-7

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija


Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 7 skelbimas (nuo 2018 m. spalio 22 d. 8.00 val. iki 2018 m. lapkričio  26 d. 17 val.)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) I prioriteto „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas ir darbo vietų kūrimas“, VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2 

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija


Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 6 skelbimas (nuo 2018 m. spalio 8 d. 8.00 val. iki 2018 m.  lapkričio  19 d. 17 val.)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) I prioriteto „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas ir darbo vietų kūrimas“, VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4 

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija


Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 5 skelbimas (nuo 2018 m. birželio 18 d. 8.00 val. iki 2018 m. liepos 20  d. 17 val.)

VPS priemonės „Jauniems žmonėms skirtos infrastruktūros kūrimas ir gerinimas, pritaikant ją laisvalaikiui, sveikatingumui“ dokumentacija

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) priemonės „Jauniems žmonėms skirtos infrastruktūros kūrimas ir gerinimas, pritaikant ją laisvalaikiui, sveikatingumui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma

FSA Priedas Nr. 2 Jungtinės veiklos sutartis

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija

VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą“ dokumentacija

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-7.6 

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma

FSA Priedas Nr. 2 Vienos įmonės deklaracija


Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 4 skelbimas (nuo 2018 m.  balandžio 16  d.  8.00 val. iki 2018 m.  gegužės 18 d. 17 val.)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) I prioriteto „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas ir darbo vietų kūrimas“, VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2 

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija


Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 3 skelbimas (nuo 2018 m.  balandžio 16 d.  8.00 val. iki 2018 m.  birželio 1 d. 17 val.)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) I prioriteto „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas ir darbo vietų kūrimas“, VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4 

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija


Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 2 skelbimas (nuo 2018 m.  kovo 2  d.  8.00 val. iki 2018 m.  balandžio 3 d. 17 val.)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) I prioriteto „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas ir darbo vietų kūrimas“, VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma

FSA Priedas Nr. 2 Verslo planas

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija

FSA Priedas Nr. 4 Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija


Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 1 skelbimas (nuo 2017 m. gruodžio  22  d.  8.00 val. iki 2018 m. sausio   22  d. 17 val.)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) II prioriteto „Viešosios infrastruktūros kūrimas ir gerinimas“, priemonę „Jauniems žmonėms skirtos infrastruktūros kūrimas ir gerinimas, pritaikant ją laisvalaikiui, sveikatingumui“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6 (aktualus nuo 2018 m. birželio 6 d., patvirtintas Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos rašytinio sprendimo priėmimo procedūros  protokolu  Nr. 8).

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) pagal Vietos plėtros strategiją „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija  2015-2020  metams“ (toliau – VPS) II prioriteto „Viešosios infrastruktūros kūrimas ir gerinimas“, priemonę „Jauniems žmonėms skirtos infrastruktūros kūrimas ir gerinimas, pritaikant ją laisvalaikiui, sveikatingumui“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6  (neaktualus nuo 2018 m. birželio 6 d.)

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiška (aktualus nuo 2018 m. birželio 6 d., patvirtintas Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos rašytinio sprendimo priėmimo procedūros  protokolu  Nr. 8).

FSA Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiška (neaktualus nuo 2018 m. birželio 6 d.)

FSA Priedas Nr. 2 Jungtinės veiklos sutartis

FSA Priedas Nr. 3 Vienos įmonės deklaracija

*Paspaudus ant reikiamo dokumento jis yra parsiunčiamas. Jo reikia ieškoti prie atsiųstų dokumentų (Downloads).