Darbo užmokestis

2021 metų Alytaus rajono vietos veiklos grupės (VPS vykdytojos) darbuotojų gaunamas mėnesinis darbo užmokestis

  Eil.Nr. PAREIGYBĖ ETATAS    DARBO UŽMOKESTIS EUR (Bruto)    DARBO UŽMOKESTIS EUR (Neto)
1 VPS administravimo vadovas 1 1663,80 1006,60
2 VPS finansininkas-buhalteris 1 1593 963,77
3 VPS administratorius 1 1593 963,77
4 VPS viešųjų ryšių specialistas 1 1593 963,77

Bruto darbo užmokestis – ikimokestinis darbo užmokestis, tenkantis vienam samdomajam darbuotojui (neatskaičius fizinių asmenų pajamų ir valstybinio socialinio draudimo mokesčių, kuriuos moka darbuotojas).

Neto darbo užmokestis – darbuotojui mokamas darbo užmokestis, atskaičius visus mokesčius.

* Darbo užmokestis Alytaus rajono VVG valdybos sprendimu darbuotojui gali būti padidintas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu „DĖL VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ“ VI skyriaus, 14 punkto lentelės, 1.1.1 eilute.