Darbo užmokestis

2016 metų Alytaus rajono vietos veiklos grupės (VPS vykdytojos) darbuotojų gaunamas mėnesinis darbo užmokestis 

  Eil.Nr.

PAREIGYBĖ

ETATAS

   DARBO UŽMOKESTIS EUR (Bruto)

   DARBO UŽMOKESTIS EUR (Neto)

1

VPS administravimo vadovas

1

822,15

617,39

2

VPS finansininkas-buhalteris

1

743,85 583,32

3

VPS administratorius

1

743,85 565,32

4

VPS viešųjų ryšių specialistas

1

743,85 575,24
Bruto darbo užmokestis – ikimokestinis darbo užmokestis, tenkantis vienam samdomajam darbuotojui (neatskaičius fizinių asmenų pajamų ir valstybinio socialinio draudimo mokesčių, kuriuos moka darbuotojas).

Neto darbo užmokestis – darbuotojui mokamas darbo užmokestis, atskaičius visus mokesčius.

* Darbo užmokestis Alytaus rajono VVG valdybos sprendimu darbuotojui gali būti padidintas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu „DĖL VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ“ VI skyriaus, 14 punkto lentelės, 1.1.1 eilute.