Įvykdyti projektai

2017 gegužės 8

Projektas „Alytaus rajono bendruomenių ir jaunimo verslumo skatinimas“

Alytaus rajono savivaldybė  skyrė  paramą Alytaus rajono vietos veiklos grupės projektui  „Alytaus rajono bendruomenių ir jaunimo verslumo skatinimas“ (toliau projektas). Projekto tikslas – skatinti Alytaus rajono bendruomenių ir jaunimo  aktyvumą, kūrybiškumą ir verslumą. Uždaviniai: Atnaujinti  ir išleisti informacinį  leidinį, skirtą Alytaus rajono vietos bendruomenėms; Organizuoti  išvyką ir dalyvauti „Aitvarų festivalyje“ […]
2016 gegužės 1

„Alytaus rajono vietos veiklos grupės strategijos rengimo baigiamasis etapas“

„Alytaus rajono vietos veiklos grupės strategijos rengimo baigiamasis etapas“ Projekto įgyvendinimo pradžia: 2016 m. gegužės 13 d. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 3 – 6 mėn. Projektą finansavo : Alytaus rajono savivaldybė. Projekto veiklos kryptys ir tikslai : „Alytaus rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategijos parengimas pagal KPP 2014-2020 m.“ (VPS) vertinimo […]
2016 sausio 1

Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams

Alytaus rajono VVG – tai savanoriška, tris sektorius (privatų, visuomeninį, valstybinį ir vietos valdžios) jungiančių organizacijų asociacija, turinti aiškiai apibrėžtą atstovaujamą teritoriją ir organizacinę struktūrą. Asociacija atstovauja ekonominiu ir fiziniu (geografiniu) atžvilgiu vientisą teritoriją, kuri apima visą Alytaus rajono savivaldybę. Alytaus rajono VVG tikslas – efektyviai pasinaudoti ES skiriama parama, […]
2015 gruodžio 31

Projektas „Alytaus krašto amatininkų, ūkininkų ir bendruomenių aktyvinimas, įgyvendinant projektą „Alytaus rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategijos parengimą pagal KPP 2014-2020 m.“

Alytaus rajono savivaldybė 2015 m.  gruodžio 11 d.  skyrė  paramą Alytaus rajono vietos veiklos grupės projektui  „„Alytaus krašto amatininkų, ūkininkų  ir  bendruomenių aktyvinimas, įgyvendinant projektą „Alytaus rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategijos parengimą pagal KPP 2014-2020 m.“ (toliau projektas). Projekto tikslas – Alytaus krašto amatininkų, bendruomenių aktyvinimas, siekiant paskatinti  tradicinių […]
2015 spalio 1

Projektas „Alytaus rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategijos parengimas pagal KPP 2014-2020 m.“ Nr. 42PP-KA-14-1-05388

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) gavo paramą projektui „Alytaus rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategijos parengimas pagal KPP 2014-2020 m.“ Nr. 42PP-KA-14-1-05388 pagal paramos paraiškos kaimo vietovių vietos plėtros strategijai arba dvisektorei vietos plėtros strategijai parengti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį […]
2014 vasario 3

„Aktyvi šeima: raktas į kokybišką gyvenimą [Raktas]“ Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-03-015

Nuo 2014 m. vasario mėn. iki 2015 m. liepos mėn. Alytaus rajono vietos veiklos grupė partnerio statusu dalyvavo VšĮ „Žmogaus socialinės raidos tyrimų centro“ vykdomo projekto „Aktyvi šeima: raktas į kokybišką gyvenimą [Raktas]“ (Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-03-015) (projektas vykdomas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir […]
2013 gruodžio 31

„Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos rengimas“ Nr. 4PV-KA-09-2-000314

Alytaus rajono vietos veiklos grupė 2009 m. rugsėjo 21 d. pasirašė paramos sutartį (Nr. 4PV-KA-09-2-000314) su Nacionaline mokėjimų agentūra prie ŽUM, pagal kurią buvo gautas finansavimas Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos rengimui. Finansavimo suma 68 912 Lt. Projekto metu buvo panaudota 68 895,28 Lt. Strategiją rengė UAB „SIKC“. Strategija […]
2013 gruodžio 31

Teritorinio bendradarbiavimo projektas „Panemunės dzūkų turizmo maršrutas“

2013 gruodžio 31

Tarptautinio bendradarbiavimo projektas „Malonumai judant“

Leidinys išleistas iš tarptautinio bendradarbiavimo projektui „Malonumai judant“, skirtų paramos lėšų. Projektas buvo finansuotas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“. Žiūrėkite nuorodą: http://www.alytus.fastsite.lt/
2013 gruodžio 31

Tarptautinio bendradarbiavimo projektas „Malonumai judant“ Nr. 4TT-KA-12-1-0001

TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTAS „MALONUMAI JUDANT“ finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ tarptautiniam projektui įgyvendinti Projekto pavadinimas MALONUMAI JUDANT Projekto koordinatorius VIETOS VEIKLOS GRUPĖ ELSBEERE WIENERWALD Projekto partneriai ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ BIRŠTONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ Projekto įgyvendinimo teritorija ELSBEERE WIENERWALD REGIONO TERITORIJA […]