Vietos projektų tvirtinimo rezultatai

Eil. Nr. Pareiškėjas ir vietos projekto pavadinimas Paramos suma Sutarties pasirašymas
1. Alytaus rajono savivaldybės administracija

„Sporto aikštynų įrengimas, pritaikant juos jaunimo laisvalaikiui bei sveikatingumui, Mergalaukio ir Užupių kaimuose“

ALYT-LEADER-6B-JI-1-1

66 253,00 2019-04-01
2. UAB „Miltelinis dažymas“

„UAB „Miltelinis dažymas“ plėtra įsigyjant dažymo įrangą“

ALYT-LEADER-6A-D-2-1-2018

71 175,00 2019-04-01

 

3. Marius Gudaitis

„Ūkininko Mariaus Gudaičio verslo plėtra“

ALYT-LEADER-6A-D-3-1-2018

82 400,00 2019-04-10
4. Birštono savivaldybės administracija „Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas gerinant jaunimo ir kaimo bendruomenių infrastruktūrą Geležūnų k., Birštono seniūnijoje“

ALYT-LEADER-6B-JI-5-1-2018

68 121,00 2019-04-01
5. Alytaus rajono savivaldybės administracija

„Jaunimo aktyvinimas ir saviraiškos didinimas gerinant sporto infrastruktūrą Kumečiuose ir Verebiejuose“

ALYT-LEADER-6B-JI-5-2-2018

68 213,00 2019-04-01
6.

 

Teresė Aldonienė

„Renginių organizavimo veiklos plėtra“

ALYT-LEADER-6A-D-6-1-2018

82 399,00 2019-04-25
7. Vytaras Radzevičius

„Dzūkijos ir pasaulio gastronominio paveldo projektas „Pasaulio puodai““

ALYT-LEADER-6A-D-6-2-2018

82 400,00 2019-05-21
8. Alytaus rajono savivaldybės administracija

„Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos pritaikymas Alytaus rajono gyventojų viešiesiems ir turizmo poreikiams (I etapas)“

ALYT-LEADER-6B-KI-9-1-2018

100 000,00 2019-06-12
9. Greta Šiuipė

„Gretos Šiuipės verslo pradžia“

ALYT-LEADER-6A-D-10-1-2019

32 000,00 2019-07-29
10. UAB „Nuotykių šalis“

„Įmonės plėtra“

ALYT-LEADER-6A-D-11-1-2019

82 400,00 2019-09-23
11. UAB „Dvarčis“

„UAB „Dvarčis“ vykdomos ekonominės veiklos plėtra“

ALYT-LEADER-6A-D-11-2-2019

82 400,00 2019-11-04
12.

 

 

UAB „Artus LT“

„Įmonės plėtra“

ALYT-LEADER-6A-D-11-4-2019

82 400,00 2019-08-26
13. UAB „Vejos magija“

„UAB „Vejos magija“ aplinkos priežiūros paslaugų teikimo bazės plėtra“

ALYT-LEADER-6A-D-11-5-2019

45 514,00 2019-08-26
14. Ūkininkė Daiva Sakalauskienė

„Verslo kūrimas“

ALYT-LEADER-6A-D-12-2-2019

32 000,00 2019-10-21
15. Ūkininkė Giedrė Aldonienė

„Kaimo turizmo veiklos įvairinimas ir plėtra“                                                           ALYT-LEADER-6B-TD-13-2-2019

100 000,00 2019-10-28
16. Kazimieras Kazlauskas

„Verslo plėtra“                                                            ALYT-LEADER-6B-TD-13-1-2019

100 000,00  2019-11-13
17. Alytaus rajono savivaldybės administracija

„Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos pritaikymas turizmo ir edukacinėms veikloms“ ALYT-LEADER-6B-KI-14-1-2019

 

100 000,00

2019-09-23
18. Simona Vasiliauskaitė „Simonos Vasiliauskaitės turizmo paslaugų, susijusių su dzūkų etninės kultūros puoselėjimu, plėtra“ ALYT-LEADER-6B-TD-16-1-2019 99 972,00 2020-05-25
 19.

Edmundas Valatka „Verslo plėtra“ ALYT-LEADER-6B-TD-16-2-2019

 100 000,00  2020-05-25
20

(XIX kv.) VšĮ „Devynios galybės“ „Socialinio verslumo kompetencijų vystymas“ ALYT-LEADER-1C-M-19-1-2020

 9 722,00 2020-06-17 
21 (XVIII kv.) Birštono savivaldybės administracija „Birštono savivaldybės Nemajūnų k. kapinių infrastruktūros plėtra“ ALYT-LEADER-6B-I-18-1-2019 66 710,00 2020-06-15
22

(XVIII kv.) Alytaus rajono savivaldybės administracija „Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro Luksnėnų skyriaus sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“ ALYT-LEADER-6B-I-18-2-2019

66 710,00 2020-07-02