Išrinkta nauja Alytaus rajono VVG grupės valdyba ir Alytaus rajono VVG pirmininkė

Organizuojamas valdybos posėdis Nr.29
2017 gruodžio 20
Informacinis viešinimo ir aktyvinimo renginys
2017 gruodžio 21

Išrinkta nauja Alytaus rajono VVG grupės valdyba ir Alytaus rajono VVG pirmininkė

2017 m. gruodžio 20 d. Alovės amatų kiemelyje (Mokyklos g.5, Alovės sen., Alytaus r.) įvyko Alytaus rajono vietos veikos grupės narių visuotinis – rinkiminis susirinkimas. Buvo renkama nauja Alytaus rajono VVG valdyba ir VVG pirmininkas.

Nuo 2017 m. gruodžio 20 d. Alytaus rajono VVG valdybą sudaro:

Valdžios sektoriaus atstovai:

Arvydas Balčiūnas – Alytaus rajono savivaldybė

Vytas Kederys – Birštono savivaldybė

Edita Zagurskienė – Alytaus rajono savivaldybė

Verslo sektoriaus atstovai:

Giedrė Aldonienė (UAB „Tarzanija“)

Rūta Matonė (Ūkininkės Linos Vertinskienės ūkis)

Milda Stanevičienė (Ūkininkės Mildos Stanevičienės ūkis)

Aldona Bunevičienė (Ūkininko Karolio Bunevičiaus ūkis).

Socialiniai – ekonominiai partneriai ir asociacijų atstovai:

Asta Kisielienė (Alovės bendruomenės  VO „Susiedai“ )

Tomas Vailionis (Radžiūnų slėnio bendruomenė)

Linas Nedzinskas (Punios kaimo VO „Punios ainiai“)

Tadas Džervus (Birštono vienkiemio bendruomenė)

Ramūnas Kuzmickas (Bendruomenė „Slabados jaunimas“) – jaunas asmuo, iki 25 metų amžiaus.

Alytaus rajono VVG valdyba ir VVG pirmininkas renkamas 3 metams

Alytaus rajono VVG pirmininke perrinkta Vida Vrubliauskienė.