„Kooperacija ir trumposios maisto tiekimo grandinės – regionų išgyvenimo ir saugumo pagrindas“

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr.40 (pratęstas)
2024 kovo 18
Jaukių ir šiltų šv. Velykų!
2024 kovo 31

„Kooperacija ir trumposios maisto tiekimo grandinės – regionų išgyvenimo ir saugumo pagrindas“

2024 m. balandžio  3 d., 10 val.

Alytaus rajono savivaldybė, Pulko g. 21, Alytus

Seminaras skirtas bendradarbiavimui tarp Alytaus rajono savivaldybės administracijos, smulkių ir vidutinių ūkių savininkų, smulkaus verslo ir rajono  bendruomenių, siekiant užtikrinti saugumą per trumpąsias maisto tiekimo grandines ir kooperaciją

Seminaro  rengėjas VšĮ „Regionų socialinės ekonomikos centras“

 Partneriai:

Alytaus rajono savivaldybė, Alytaus rajono VVG, Lietuvos mokslininkų sąjunga, Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo taryba, universiteto Kokybės vadybos magistro programa Mokslo Lietuva (informacinis rėmėjas)

ES finansuojamas projektas PLKT-PV-23-1-00851-PR001Kooperacijos ir TMTG plėtra Lietuvos regionuose pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“

Seminaro trukmė -2 val.

10.00 -10.10- Sveikinimo žodis – Alytaus rajono savivaldybės atstovas

10.10 – 10.40 –  Kooperacija ir trumposios maisto tiekimo grandinės –regiono išgyvenimo ir saugumo pagrindas. LSVVT pirmininkė Dalia Matukienė

10.40-  11.00 –   Rajono potencialo apžvalga (gamintojai, smulkus ir vidutinis verslas, Alytaus rajono VVG, bendruomenės)

11.00-   11.20 –   Finansinės priemonės Alytaus rajono savivaldybės ūkininkams. Irma Stenionienė, Alytaus rajono savivaldybės Žemės ūkio vedėja

11.20-11.40 –     Finansinė pagalba smulkiam ir vidutiniam verslui. Kristina Škarnulienė, Alytaus rajono savivaldybės Turto valdymo skyriaus vedėja

11.40-12.00 –  Diskusija

 

Renginio koordinatorė – Dalia Matukienė

+370 687 40096

Registracija – mbvvpd@gmail.com