Kvietimas į konsultaciją dėl socialinio verslo iniciatyvų plėtojimo Alytaus rajono VVG teritorijoje

Socialinio verslo studija
2017 sausio 13
Kvietimas teikti paraiškas 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos Nr. LT05 ,,Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ Dvišalio bendradarbiavimo fondo veikloms vykdyti (,,B“ priemonė)
2017 sausio 17

Kvietimas į konsultaciją dėl socialinio verslo iniciatyvų plėtojimo Alytaus rajono VVG teritorijoje

2017 m. sausio 17 d. (antradienis) 10 val. Alytaus rajono VVG patalpose (Naujoji g. 48, Alytus) kviečiame Alytaus rajono socialinio verslo iniciatorius dalyvauti pirmame renginyje.  Jūsų konsultantė, kuri su Jumis bendraus ir Jus lydės iki kovo mėn.  yra Aleksandro Stulginskio universiteto profesorė Vilma Atkočiūnienė.

Kvietimas/darbotvarkė

Socialinio verslo plėtros Lietuvoje galimybių studija

Kontaktai:

El. p.: v.vrubliauskiene@alytausrvvg.lt

El. p.: vilma.atkociuniene@gmail.com,

Projekto svetainė – www.socifaction.lt.

Projekto FB socialinio tinklo paskyra:
https://www.facebook.com/socifaction/?fref=ts

Kita vertinga informacija susijusi su socialiniu verslu
www.socialinisverslas.lt