Socialinio verslo akseleratorius „Socifaction“ įgijo pagreitį startuodamas su unikalia programa Lietuvos regionams
2017 sausio 12
Kvietimas į konsultaciją dėl socialinio verslo iniciatyvų plėtojimo Alytaus rajono VVG teritorijoje
2017 sausio 13

Socialinio verslo studija

Kviečiame susipažinti su Socialinio verslo plėtros Lietuvoje galimybių studija, paskelbtą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Studijos tikslas – išanalizuoti socialinio verslo būklę Lietuvoje ir remiantis užsienio šalių socialinio verslo plėtros gerąja praktika, įvertinti šalies socialinio verslo teisinio reglamentavimo problematiką, suformuluoti išvadas, išgryninti socialinio verslo kriterijus ir parengti rekomendacijas teisinės, mokestinės, finansinės aplinkos formavimo klausimais, taip pat įvardyti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų teikiamas viešąsias paslaugas, kurias tikslinga perduoti socialiniam verslui.

SOCIALINIO VERSLO PLĖTROS LIETUVOJE GALIMYBIŲ STUDIJA