SADM išsiuntė savivaldybėms raštą dėl programos remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse 2020 karantino laikotarpiu

Alytaus rajono VVG administracija dirbs nuotoliniu būdu
2020 kovo 16
Netradicinis tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Lėtos kultūros patirtys2.00 / CultTrips 2.00“ partnerių susitikimas virtualioje erdvėje
2020 kovo 21

SADM išsiuntė savivaldybėms raštą dėl programos remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse 2020 karantino laikotarpiu

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 ,,Dėl karantino Lietuvos RespD4lublikos teritorijoje paskelbimo“, rekomenduoja savivaldybių administracijoms, įgyvendinant Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Rašto kopija